Visa omsorg - det kan rädda liv!

Den annalkande julen, med flera långhelger, blir för många en tid då utsattheten och våldet i hemmet ökar. Våld i hemmet finns i hela vårt samhälle och inte ser några socioekonomiska eller geografiska skillnader. Att utsättas för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld är ett stort och akut samhällsproblem och det måste få ett slut.

Ingen, absolut ingen, ska behöva känna sig rädd för någon närstående. Hemmet måste få vara den tryggaste miljön att vara i. Och för att fler ska ta steget till trygghet bär vi alla ett ansvar. Som medmänniskor kan vi hjälpa varandra genom att våga fråga och uttrycka vår oro - visa omsorg. Det kan rädda liv.

Från politiken bär vi ett ansvar att lägga grunden och utveckla formerna för att skydda den som drabbas av våld i nära relationer, och vi behöver hitta en gemensam agenda för att våldet ska upphöra.

Centerpartiet vill öka kunskapen hos de som jobbar med, och möter våld i nära relationer. Vi vet att personer som utsätts för våld i nära relationer ofta söker hälso- och sjukvården på grund av psykisk ohälsa. Vi behöver därför förbättra kvaliteten och tillgänglighet för unga och vuxna som söker hjälp. Hjälpen ska aldrig finnas längre bort än ett telefonsamtal eller en digital chatt. Att fråga om våldsutsatthet ska vara en självklarhet. All vårdpersonal ska på ett respektfullt sätt ställa rutinmässiga frågor om våld i nära relation till de som uppsöker vården, precis på samma sätt som man idag gör inom mödravården.

För att fler ska våga ta steget att anmäla och söka hjälp ur våldsamma relationer vill vi se ett förbättrat vittnesskydd. De som drabbats ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan. Vi vill också att medling med profession som har specialistkompetens inom juridik och psykologi ska vara obligatorisk när det handlar om hantering av barn.

Kontaktförbudet måste stärkas för att våldsutsatta ska känna sig trygga och inte riskera att utsättas för fortsatta hot om våld av en före detta partner. Vi vill att elektronisk fotboja används vid kontaktförbud, och att det är obligatoriskt vid allvarligare brott i nära relationer. Vi vill skärpa straffen för de som slår och sexuellt utnyttjar, och kriminalisera deras kontrollerande beteende.

I arbetet med att motverka våldet är det viktigt att se det bakomliggande makt- och kontrollbehovet, något som inte upphör i och med relationens uppbrott. Vi i Centerpartiet vill se ett större förebyggande arbete i tidig ålder för att motverka våld. Vi vill också se riktade insatser för att de som utövar våld ska få hjälp att ändra sitt beteende.

Det finns ingen enkel lösning på detta enorma problem, men vi i Centerpartiet är tydliga – det ska få ett slut. Vi är övertygade om att lösningen sitter i detaljerna, och alla delar av samhället måste bidra till att hitta lösningar. Tillsammans kan vi stoppa våldet som sker.

Är du utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld? Eller är du vän eller anhörig till någon som drabbas?

  • Ring din vårdcentral eller 1177 för hjälp och stöd.
  • Ring Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. De svarar dygnet runt och samtalet syns inte på telefonräkningen.
  • Ring 112 om det är akut

Centerpartiets första namn till regionfullmäktige inför valet 2022

Gunilla Druve Jansson, Centerpartiet i Skaraborgs valkrets
Cecilia Andersson, Centerpartiet i Sjuhärads valkrets
Aida Karimli, Centerpartiet i Västra Götaland Västras valkrets
Peter Heie, Centerpartiet i Fyrbodals valkrets
Emina Music, Centerpartiet i Göteborgs valkrets