Storsatsning på campus i Dalsland

Bild: Contekton Arkitekter

Västra Götalandsregionen satsar 16,6 miljoner kronor på Campus Dalsland och den planerade ombyggnationen av Dalslands sjukhus i Bäckefors som ska inrymma campuset. Redan under nästa år beräknas den första utbildningen kunna erbjudas.

Västra Götalandsregionen ansvarar för att finansiera insatser som främjar tillväxt och utveckling, och det är precis vad Campus Dalsland är, berättar Kristina Jonäng (C) som är ordförande i regionutvecklingsnämnden och ledamot i ägarskottet som är med och beslutar om medel till lärosätet.

Campus Dalsland ökar utbudet av eftergymnasial utbildning i Dalsland och gör att invånarna får tillgång till högre studier. Det är en långsiktig satsning för att bygga kompetens och skapa förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden.Det pågår stora förändringar i samhället i form av elektrifieringen och digitaliseringen.

En viktig uppgift för Campus Dalsland blir att bygga upp ett nätverk med företag och offentliga verksamheter, och identifiera kunskapsluckor och områden där det finns behov av utbildningsinsatser.

För att kunna ge plats åt en utbildningsmiljö för studenter vid Dalslands sjukhus krävs viss upprustning av de lokaler som ska att användas. Renoveringen uppskattas uppgå till 11 miljoner kronor vilket Västra Götalandsregionen beslutat att bevilja, och därtill satsar regionen ytterligare 5,6 miljoner kronor som ska gå direkt in i utbildningsverksamheten.

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmål, som också är med och finansierar. Kommunerna finansierar tillsammans verksamheten på samma nivå som regionen.

Det här är en gemensam och konkret satsning för hållbar utveckling i Dalsland, säger Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors som är den kommun som i startskedet administrerar projektet.

Campus Dalsland gör att våra invånare får tillgång till högre studier, samtidigt som man får möjlighet att bo kvar och verka i sina hemkommuner utan att behöva pendla långa sträckor eller flytta.

Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed och Fyrbodals kommunalförbunds ordförande instämmer och menar att satsningen på Campus Dalsland är mycket positivt för Dalsland, och även för omkringliggande miljöer.

Alla aktörer behöver samverka om behov och utbud framåt. Högskolan Väst är en initiativtagare till projektet, även Stenebymiljön, Kunskapsförbundet Väst, Karlstad universitet, Dalslands Folkhögskola, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, gymnasieverksamheten och näringslivet är relevanta samverkansparter. Kontakter med Högskolan i Östfold har också tagits.


Se artikeln i sin helhet på dalslanningen.se