Ukrainas sak är vår sak

Det pågår ett krig i ett demokratiskt styrt land i vår absoluta närhet - i hjärtat av Europa. Ukrainas självständighet kränks av den ryska regimen som hotar landets fortsatta existens och tar oskyldiga människors liv. Nu måste vi göra allt vi kan för att för alla de människor som söker efter en skyddad plats för sig själva och sina älskade får både trygghet och framtidstro. Både Sverige och Europa ska stå med en öppen famn för att ge ukrainarna en fristad från Rysslands angrepp.

Vi i Västsverige behöver stå redo för att stödja de människor som kommer hit, dels med kläder och en trygg plats att sova på, dels för att skapa en så normal vardag det går, med jobb, utbildning och sysselsättning. I civilsamhället ser vi att det finns både vilja och förmåga att skapa grogrund som bidrar till integration.

Det är en viktig uppgift att stödja Ukraina och dess befolkning, men vi här i Sverige behöver nu också stärka beredskapen på såväl nationell som kommunal och regional nivå. Vi befinner oss i en mörk tid i Europas historia. En tid som visar att demokratin aldrig någonsin får tas för given.

Rätten att söka asyl är okränkbar
Det eskalerande våldet kommer driva miljoner människor på flykt. I ett sådant läge måste Sverige tillsammans med övriga EU vara glasklara med att den som flyr Putins krig har en skyddad plats hos oss.

Beredskapen ska stärkas – lokalt och nationellt
Nu behövs nationell samling. Vi behöver stärka vår beredskap på såväl nationell som kommunal och regional nivå. Även civilsamhället har en viktig roll.

Stärka våra internationella samarbeten
För att försvara vår demokrati, våra mänskliga rättigheter och vår frihet behöver vi ett starkt försvar. Vi värderar internationella samarbeten högt och ser gärna allianser med andra länder som en viktig del i att bygga vårt eget försvar starkare - både inom NATO, i EU och med enskilda länder som Finland.

Vi är många som engagerar oss, som tillsammans med andra vill göra allt vi kan för att bidra med det som går. Och vi ska fortsätta med det! Tillsammans visar vi hur medmänsklighet och idén om människans frihet är och förblir starkare än alla diktatorers vapen och förband.

Vi i Centerpartiet kommer alltid stå upp för det öppna och fria samhället, vår liberala demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet och alla människors lika rätt och värde.

Det är hög tid för engagemang, och du som enskild individ kan göra stor skillnad genom att bidra till någon av de många organisationer som aktivt arbetar med att bistå i krisen.

Stå upp för medmänskligheten. Det finns inget vi och dom. Ukrainas sak är vår.

Cecilia Andersson (C)
Peter Heie (C)
Gunilla Druve Jansson (C)
Aida Karimli (C)
Emina Music (C)