Våld i nära relationer måste få ett slut!

Våld och förtryck begränsar många människor från att leva fria - så kan vi inte ha det. Våldet finns i hela samhället och ser varken socioekonomiska eller geografiska skillnader, men drabbar på ett helt överskuggande sätt kvinnor. Var fjärde kvinna har varit utsatt för våld av en närstående.

För att våga ta steget till trygghet har vi alla ett gemensamt ansvar och genom att våga fråga och uttrycka vår oro - vår omsorg - kan vi rädda liv. Politiken behöver lägga grunden och utveckla formerna för att skydda den som drabbas av våld i nära relationer. Vi behöver hitta en gemensam
agenda för att våldet ska upphöra.

För att alla ska få samma rätt till frihet och trygghet behöver vi

 • Öka kunskapen
  Vi vet att personer som utsätts för våld i nära relationer ofta söker sig
  till hälso- och sjukvården för vård och behandling. Vi behöver därför
  förbättra kvalitet och tillgänglighet för unga och vuxna som söker hjälp.
  Hjälpen ska aldrig finnas längre bort än ett telefonsamtal eller en
  digital chatt. Centerpartiet vill öka kunskapen hos de som jobbar med,
  och möter våld i nära relationer.
 • Förbättra skyddsnätet
  För att fler ska våga ta steget att anmäla och söka hjälp ur våldsamma
  relationer vill vi se ett förbättrat vittnesskydd. Drabbade ska få
  brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan. Vi vill också att
  medling med profession som har specialistkompetens inom juridik och
  psykologi ska vara obligatorisk när det handlar om hantering av barn.
 • Skärpa straffen
  Kontaktförbudet måste stärkas för att våldsutsatta ska känna sig
  trygga och inte riskera att utsättas för fortsatta hot om våld av
  någon de någon gång älskat. Elektronisk fotboja ska användas vid
  kontaktförbud. Vi vill skärpa straffen för de som slår och sexuellt
  utnyttjar, och kriminalisera deras kontrollerande beteende.
 • Bryta destruktiva normer
  För att motverka våldet är det viktigt att se det bakomliggande maktoch kontrollbehovet. Vi i Centerpartiet vill se ett större förebyggande
  arbete i tidig ålder för att motverka våld. Vi vill också se riktade
  insatser för att de som utövar våld ska få hjälp att ändra sitt beteende.

Är du utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld? Eller är du vän eller anhörig till någon som drabbas?
Ring din vårdcentral eller 1177 för hjälp och stöd.
Ring Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. De svarar dygnet runt och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Ring alltid 112 om det är akut.