Mer läsning för att stärka barns hälsa

Kan barns läsande bidra till en bättre hälsa genom hela livet? Det är en fråga som nu kanske får svar, då Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ingår samverkansöverenskommelse med styrelsen för kulturutveckling om läsfrämjande insatser utanför skoltid.

Överenskommelsen handlar om läsfrämjande insatser utanför skoltid. Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götaland har under 10 år arbetat fram och utvecklat Sommarboken, ett läsfrämjande biblioteksprojekt som vill uppmuntra lustfylld sommarlovsläsning och som genomförs över hela Sverige.

Målsättning med satsningen är att stimulera läsning på fritiden och stötta barn som har svag språkutveckling i syfte att få fler barn att gå ut grundskolan med godkända betyg, säger Emina Music ledamot i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Ofullständiga eller inga slutbetyg från grundskolan är ett av våra största folkhälsoproblem. Forskning om barns språkutveckling visar även att det finns ett samband mellan socioekonomisk status, föräldrarnas utbildningsnivå, migrationsbakgrund och språkförståelse. Vi vill ge alla barn och unga förutsättningarna till en bra start i livet

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har ett ansvar för lokalt folkhälsoarbete och för att träffa överenskommelser och avtal om insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa.

Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling har ett läsfrämjande uppdrag och är genom detta en betydelsefull aktör i kraftsamlingen kring fullföljda studiers arbete med läsning- och språkutveckling.

Forskningen visar att den fria läsningen har goda effekter på språkutvecklingen och barns läsförmåga styr både hälsa och karriär senare i livet, säger AnnaSara Perslow, ordförande i styrelsen för kulturutveckling i Västra Götaland. De senaste åren ser vi att det är färre och färre barn och unga som läser – jag hoppas att detta är en av de insatser vi från politiken kan göra för att vända den trenden.

Övergripande målsättning med projektet är att stimulera läsning på fritiden och stötta barn som har svag språkutveckling i syfte att få fler att fullfölja sina studier, och under det kommande året är målet att samverka med två till tre verksamheter i Göteborgsområdet som ska fungera som piloter. Under andra och tredje året ska metoderna utvecklas och genomföras på fler platser, i fler verksamheter och i samverkan med staden.

I Förvaltningen för kulturutveckling finns erfarenhet och kompetens för att genomföra projektet i Göteborgsområdet och därefter kommer de att kunna sprida erfarenheter vidare i regionen.

Om Sommarboken: 2012 startade Sommarboken som ett pilotprojekt på fem folkbibliotek i Västra Götalandsregionen. Från och med 2017 driver Förvaltningen för kulturutveckling projektet Sommarboken i egen regi. Sommaren 2021 medverkade bibliotek/filialer från hela Sverige och nådde minst 16 000 barn.