En nära kollektivtrafik

Alla står bakom tanken med Nära vård. Att vården skall finnas tillgänglig så nära som möjligt för de som behöver den, är ju både nödvändigt och självklart. När det gäller kollektivtrafiken ser det inte likadant ut. Här går åsikterna isär mellan de politiska partierna, skriver Roland Karlsson, ledamot i kollektivtrafiknämnden och regionkandidat från Ulricehamn.

Vissa partier vill sänka biljettpriserna för att gynna de som redan har tillgång till kollektivtrafik, vissa vill hitta lösningar för att fler skall ha tillgång till kollektivtrafik. Någon vill göra både delarna, och finansiera det med höjd skatt.

Kollektivtrafiken finansieras till 50% via regionskatten men finns inte tillgänglig för alla på det sättet som behövs för att få livspusslet att gå ihop. Att kollektivtrafiken borde finnas tillgänglig så nära som möjligt för de som behöver den borde egentligen vara ganska rimligt.

Olika förslag som dyker upp som underlättar resandet är jättebra, men tar allt som oftast utgångspunkten att alla har tillgång till nära kollektivtrafik. Så ser det inte riktigt ut i hela Västra Götaland. Det behövs olika lösningar mellan kollektivtrafik i staden, tätorten och på landsbygden.

Vi har kommit långt med utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland men behöver framöver se över så vi skapar en nära kollektivtrafik för de som behöver den.

Roland Karlsson, Ulricehamn

Ledamot Kollektivtrafiknämnden
Ledamot Regionfullmäktige