Ett fritt samhälle - är ett samhälle där vi ser och bekräftar varandra

I en värld som inte bara präglas av oro och pandemi, växer även vår oro för att det finns personer som inte känner sig trygga och välkomnade i samhället. Vi behöver fortsatt bygga grunderna till vårt fria, tillåtande och öppna samhälle. Ett samhälle som ska se och bekräfta människor, där de befinner sig – i alla skeden av livet.

Det är fortsatt enormt många hbtqi-personer som utsätts för våld och hatbrott. Något som för oss är helt oacceptabelt. Nu är det akut att ta fram kraftigt ökade resurser till rättsväsendet för att säkerställa att de människor som begår hatbrott döms.

Från svenskt håll måste vi vara tydliga i vår ståndpunkt mot andra länder i arbetet med att stärka HBTQI-personers rättigheter. Vi i Centerpartiet viker oss aldrig, vi måste motverka diskriminering i alla former. Både här hemma i Sverige, i Europa och i resten av världen.

Förutom aktivt arbete för att förebygga all sorts diskriminering och hatbrott, behöver kunskaperna om hbtqi-personers situation öka inom vården.

Forskningen visar att hbtqi-personer idag löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa som ett resultat av att de i större utsträckning utsätts för diskriminering. HBTQI-personer löper även större risk att dö i förtid – inte minst på grund av ökad förekomst av självmord i gruppen. Såhär kan vi inte ha det!

Centerpartiet vill stärka suicidpreventionen och kunskapen om psykisk ohälsa och för att förebygga diskriminering behöver kompetensen om normer och hbtqi höjas, inte minst inom skolan och vården. Det är viktigt att skolan är inkluderande för unga hbtqi-personer så att barn och unga får en bra start i livet. Skolan är den plats där man når i stort sett alla barn och elevhälsan har en viktig roll för att få fler unga till psykisk hälsa är.

Det måste bli enklare för fler människor som lider av psykisk ohälsa att få hjälp i tid. Här finns goda förutsättningar för att öka tillgängligheten genom till exempel digitala vårdmöten och behandling via internet, tidig och snabb psykiatrisk bedömning samt utveckling av mobila team och andra öppna vårdformer.

Det finns ett antal vårdcentraler i regionen med tilläggsuppdrag som tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet är att samla kompetens från olika professioner och därmed förbättra kvalitet och tillgänglighet för barn och unga som söker hjälp. Vi i Centerpartiet vill utöka tilläggsuppdraget så att fler vårdcentraler kan bidra i detta viktiga arbete.

När en alltmer aktiv högerpopulism gör avtryck runt om i Sverige, människor som vill förbjuda prideflaggor och när hat och hot härjar som en farsot i den offentliga debatten. Då är vårt budskap glasklart. Vi hissar stolt mångfaldens flagga och fortsätter kämpa för människors lika värde och rättigheter.

För oss är lösningen på världsproblemen inte mindre kärlek. Utan mer.
För oss är din kärlek, din ensak. För oss ska alla människor ha samma rättigheter och få samma bemötande, oavsett sexuell läggning. Var du än är i livet.

Mikael Larsson, riksdagsledamot (C) Björketorp
Cecilia Andersson, sjukvårdspolitiker (C) Brämhult
Helena Ruderfors, kommunkandidat (C), Borås