Det ska inte vara dyrare att sponsra damidrott än herridrott

Idag kostar det mer att sponsra barnidrott och damidrott än att sponsra herridrott. Centerpartiet har länge påpekat att reglerna behöver ändras så att Sverige får ett mer rättvist och jämställt sponsringssystem. Nu har en majoritet i riksdagen ställt sig bakom Centerpartiets initiativ att se över reglerna, med syftet att få fram ett mer rättvist system.

Dagens sponsringsregler är inte rättvist utformade och långt ifrån jämställda. Vi saknar en dedikerad sponsringslagstiftning här i Sverige. Dagens lapptäcke av regler och lagar innebär att företag måste betala mer för att sponsra dam- och ungdomsidrott än när de sponsrar herridrott. Anledningen är att sponsringskostnaden idag kopplas till ett marknadsvärde, vilket gör att företag inte har möjlighet att göra samma avdrag när man sponsrar damfotboll som herrfotboll. Skatteverket beräknar värdet av sponsring utifrån hur många biljetter som säljs, eller om det står en skylt med företagets namn längs långsidan på planen. Exponering på sociala medier räknas inte.

Centerpartiet har därför lagt förslag om att regelverket behöver ses över och anpassas för 2020-talet. Det finns andra värden, till exempel associationsvärde, som skulle kunna ersätta dagens föråldrade system som i huvudsak är kopplat till antalet åskådare eller tv-tittare. Ur ett varumärkesperspektiv kan det idag vara precis lika attraktivt för ett företag att sponsra ett allsvenskt damlag som ett herrlag i samma division, eller för den delen en mindre lokal förening.

Idrottsföreningar, stora som små, är beroende av olika former av sponsring och intresset är stort. Ungefär 85 procent av intäkterna till damfotbollen kommer från företag och näringsliv. Det är dags att skapa bättre villkor för företag som vill sponsra barnidrott eller damidrott.

Cecilia Andersson, Borås, regionkandidat
Viktoria Haraldson, Grimsås, regionkandidat