Mer grön energi för Västsveriges bästa

Västsverige behöver mer grön energi. Så skapar vi nya jobb och stärker vår frihet samtidigt som vi tar ansvar för klimatet.

Energifrågan är en av vår tids stora frågor. Det har blivit tydligt för oss alla det senaste året, när elpriserna rusat i höjden och det overkliga – ett krig i vårt närområde – finansieras med rysk gas.

Samtidigt har energifrågan ytterligare bottnar, också för oss i Västsverige. Till exempel har vi nåtts av nyheten att Uddevalla kommun har gått miste om upp till 1 500 jobb under de senaste åren. Orsak: Energiförsörjningen har inte gått att säkerställa.

Så här kan vi inte ha det, varken när det gäller energipriserna, missade jobbtillfällen eller beroendet av Ryssland. Slutsatsen är enkel: Vi behöver mer grön energi.

Centerpartiet har därför tagit fram en färdplan för att fördubbla den svenska elproduktionen till 2030, för klimatet, konkurrenskraften och utfasning av rysk fossil energi.

När företag hör av sig och vill etablera sig i Uddevalla, Åmål eller Lysekil, ska svaret vara lika enkelt som självklart: Hit är ni välkomna. Och här kan vi garantera en hållbar energiförsörjning.

Kan vi inte erbjuda grön el i den omfattningen företagen kräver kommer investeringarna att ske någon annanstans. Därför behöver vi hålla tempot uppe. Alla energislag behöver göra sitt, men det är vindkraften som snabbast kan utökas i stor skala. Vår färdplan anger bland annat att regeringen och Svenska kraftnät ska prioritera havsbaserad vind i södra Sverige och vi vill skapa ett snabbspår för att ersätta äldre vindkraftverk med nyare, större verk som genererar mer energi.

Under valrörelsen har vi också presenterat flera förslag för en kraftig utbyggnad av solenergin, bland annat slopad skatt för egenanvändning av solel och utvidgning av det gröna avdraget. Till exempel skulle boende i hyresrätter och bostadsrätter kunna köpa in sig i en solcellspark eller i solpaneler på en bondes ladugårdstak.

Kort sagt vill Centerpartiet skapa förutsättningar för oss alla att vara med i den gröna omställningen.

För klimatets, jobbens och frihetens bästa.

Anders Dahlberg (C), riksdagskandidat
Peter Heie (C), regionpolitiker

Artikeln finns att läsa här i Bohusläningen