Västsverige behöver storsatsa på jordbruk och livsmedelsproduktion

Självförsörjning och klimatansvar går hand i hand för första gången på årtionden, i alla avseenden. Många medborgare har helt nyligen insett att lokal livsmedelsproduktion är viktigt för att både minska utsläpp och klara försörjningen i framtiden. Det sambandet har varit omöjligt att diskutera och ibland obegripligt för en vanlig konsument att ta till sig de senaste åren. Många hushåll letar, helt naturligt, kortsiktigt efter billiga livsmedel. Nu är det dags att vända trenden och göra rejäla insatser för öka svensk jordbruksproduktion eftersom insikten och framför allt efterfrågan finns.

Det kommer nu signaler om viktiga investeringar inom jordbruk och livsmedel i vårt län. Bland annat storsatsar Lantmännen i Lidköping. Det är viktiga besked för Sveriges största livsmedelsproducerande län. 

Från Västra Götalandsregionens sida är vi beredda att arbeta hårt för ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Redan idag stödjer regionen det gröna klustret i Nuntorp samt satsningar som bland annat Innovatum gör för bioinnivationer. SLU i Skara är avgörande för de gröna näringarnas utveckling och vi måste fortsätta att satsa på nöt- och lammforskning i Götala. Naturbruksgymnasierna är viktiga inkörsportar för ungdomar som vill bedriva eget jordbruk eller satsa på skogsbruk. Inför 2023 års budget föreslår Centerpartiet ökade satsningar på naturbruksgymnasierna. Elevantalet ökar och vi behöver fler lärare på dessa skolor. Kompetensförsörjning av lärare inom jordbruk samt överhuvudtaget ökat fokus på yrken inom de gröna näringarna är avgörande för att stärka Västsveriges position inom jordbruk och livsmedel. 

Läs artikeln i Skaraborgsbygden

Kristina Jonäng (c)
Peter Heie (c) 
Aida Karimli (c) 
Frida Nilsson (c)