Cecilia Andersson föreslås bli nytt regionråd

Det blir Cecilia Andersson från Borås som är Centerpartiet i Västra Götalands föreslag till nytt regionråd, och som ersättare till regionstyrelsen föreslås Aida Karimli från Ale.

Cecilia Andersson har en lång och gedigen erfarenhet av Västra Götalandsregionen. I samband med omvalet 2011 valdes hon in i regionfullmäktige första gången. Hon har sedan 2011 varit ersättare i regionstyrelsen. Cecilia har haft ett särskilt fokus på hälso- och sjukvårdspolitiken, där hon fungerat som ordförande för södra hälso- och sjukvårdsnämnden och som ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och personalutskottet. Sedan 2017 sitter hon som ledamot i Centerpartiets partistyrelse.

Jag är otroligt glad och hedrad över uppdraget att få representera Centerpartiet i regionstyrelsen. Det blir mycket arbete, men det ska bli jätteroligt, säger Cecilia Andersson.

Tillsammans med övriga allianspartier går nu Centerpartiet i opposition under kommande mandatperiod. Centerpartiet kommer fortsatt att vara en stark röst för att öka tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Vi kommer fokusera på de stora utmaningar som Västra Götaland står inför de kommande åren. Det handlar bland annat om att säkra kompetensförsörjningen, värna ekonomisk stabilitet i en orolig tid, driva på klimatomställningen och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i hela Västra Götaland, avslutar Cecilia Andersson.

Cecilia Andersson efterträder Kristina Jonäng, som efter 40 år inom politiken varav 12 år som regionråd nu lämnar.

Aida Karimli har varit en del av Centerpartiets regionfullmäktigegrupp sedan 2018. Under förra mandatperiod var Aida vice ordförande i miljönämnden och ledamot i Västsvenska turistrådet. Aida kommer närmast från en tjänst som näringslivsutvecklare i Ale kommun. Hon är också förbundsstyrelseledamot för Centerkvinnorna.

Jag är väldigt ödmjuk inför det förtroende som först väljarna men också nu mitt parti gett mig. Med stor entusiasm och respekt inför uppgiften är jag beredd att tillsammans med Centerpartiets regionfullmäktigegrupp arbeta för hela Västra Götalands bästa, säger Aida Karimli.

Den nya regionstyrelsen kommer formellt att väljas vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 oktober.