Västra Götalandsregionen gör stora satsningar för att främja friluftsliv

Det finns många naturreservat och vandringsleder som är värda ett besök här i Västsverige, och för att vårda och tillgängliggöra dessa beviljade idag Miljönämnden i Västra Götalandsregionen 18 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till Västkuststiftelsen för år 2023, ett tillskott på 6 miljoner kr.

- Intresset för att komma ut i skog och mark ökade stort under pandemin och det intresset ska vi förvalta. Vi människor mår bra av att komma ut i naturen, konstaterar Stig-Olov Tingbratt, ordförande i Västkuststiftelsen.

- Västkuststiftelsen gör ett viktigt arbete för att tillgängliggöra naturen för alla som bor i eller besöker Västra Götaland, och fortsätter att leverera goda resultat när det gäller naturvårds- och friluftsinsatser samt att öka kunskapen om hur människan och naturen kan samspela, säger Aida Karimli som är vice ordförande i miljönämnden. Att vistas i naturen är positivt för folkhälsan. Det ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning, samtidigt som naturturismen stärker besöksnäringen. Fler gästnätter och fler besök i butiker och matställen runt omkring våra vandringsleder, naturreservat och i skärgården skapar arbetstillfällen.

Stig-Olov instämmer att det är viktigt att utveckla kopplingen till besöksnäringen ännu mer, och skapa förutsättningar för lokala entreprenörer att verka och utvecklas i och runt de naturområden och naturleder som stiftelsen förvaltar.

- Naturen bidrar till att många människor vill besöka västkusten, inte minst nu på hösten för att plocka bär och svamp. De senaste åren har stiftelsen gjort ett stort arbete för att utveckla vandringslederna och öka tillgängligheten genom att restaura vägar, märka upp leder, se över parkeringsmöjligheter, bygga uteplatser och eldstäder, och vi arbetar ständigt med att göra leder och reservat mer tillgängliga för personer i rullstol, med barnvagn eller med synnedsättningar. Nu pågår ett arbete med att uppdatera tillgänglighetsdatabasen så att det ska vara lätt att hitta information om till exempel parkering och toaletter på olika platser så att man kan planera sitt besök.

I Dalsland har stiftelsen arbetat med en helt ny led, Kroppefjällsleden, som sammanbinder ett tiotal naturreservat med 53 km i ny sträckning uppdelat på flera etapper.

- Leden är ett utmärkt exempel på hur besöksentreprenörer, kommuner och besöksorganisationer kan samarbeta kring ett gemensamt projekt och på kort tid få positiva lokala effekter, säger Stig-Olov.

- Utmaningen är att tillgängliggöra naturen på ett ansvarsfullt sätt så att vi samtidigt skyddar naturen. Det handlar om att öka kunskapen om allemansrätten och biologisk mångfald. Vi har alla ett ansvar vad gäller till exempel skräphantering. Marint skräp har på bara några decennier blivit ett gigantiskt problem både ute till havs och längs våra kuster. Sammantaget städas ungefär 200 ton skräp på ständerna mellan Strömstad och Kungsbacka kommuner varje år, avslutar Stig-Olov.

Fakta:

Västkuststiftelsen förvaltar 280 naturreservat i Västsverige. Dessutom samordnar stiftelsen strandstädning längs hela västkusten. Här finns information om Västkuststiftelsens arbete och besök som kan göras runt om i regionen https://vastkuststiftelsen.se/

För mer information, kontakta:

Aida Karimli, vice ordförande miljönämnden
E-post aida.karimli@vgregion.se

Stig Olov Tingbratt, ordförande Västkuststiftelsen
E-post tingbratt@telia.com