Vi konkurrerar med högt kunskapsinnehåll

Som Centerpartiets nya talesperson för forskning och högre utbildning har Anders Ådahl bilden klar för sig: Sveriges viktigaste konkurrensfördel är kunskap. Den kommande mandatperioden kommer Anders att göra allt för att se till att Sverige fortsätter att gå framåt som kunskapsnation – ett av våra viktigaste områden för att utvecklas som välfärdsland. ”Regeringen kommer svettas!”

När Centerpartiet presenterade sina nya talespersoner var Mölndalsbon Anders Ådahl ett givet val för sitt område. Som doktor i energi- och miljö och med bakgrund som forskningschef, styrelseordförande i Elforsk och nu senast koncernutvecklare på Chalmers är Anders Ådahl väl förankrad för att vara talesperson för forskning och högre utbildning. Ett uppdrag han tar på högsta allvar:

”Det är verkligen en ära! Målet för mandatperioden är att vässa den svenska politiken för forskning och högre utbildning. Vi behöver både utveckla våra spetskompetenser och bredden i vår utbildning. Forskningens autonomi behöver värnas. Sverige behöver spets, Sverige behöver frihet i forskningen. Jag är lite orolig för en politiserad styrning från kommande regering, precis som inom kulturområdet”, säger Anders Ådahl utanför Riksdagshuset.

Att det blev Centerpartiet för sex år sedan var ingen slump. Partiets koppling mellan energi, miljö och näringsliv lockade, och gjorde valet lätt. Utan tidigare politiska uppdrag blev Anders ordförande i Miljönämnden i Mölndals kommun, och blev sedan även ledamot i Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Men även om jobbet nu är nationellt, finns Västsverige kvar som ett viktigt område:

”Västra Götaland är en viktig och expansiv del av landet. Vi är något av Sveriges exportmotor, med hög kompetens inom många fält och ett brett kunnande. Vår region är väldigt viktig både för Sverige som kunskapsnation, och som en del i den gröna omställningen. Det trick vi måste klara för den högre utbildningen och forskningen är att samtidigt vara relevanta för dagens utmaningar, och släppa fri den fria tanken för långsiktiga och stora genombrott.”

”Jag ser väldigt mycket fram emot det kommande arbetet. Att jobba för att Sverige ska ligga i topp när det gäller forskning och högre studier är helt nödvändigt inför framtiden. Jag kommer att noga följa alla utredningar och förslag som läggs fram – regeringen kommer få svettas!” avslutar Anders Ådahl.