Stor satsning - för Dalslands bästa

Helt nyligen har beslut fattats för Det goda livet i Dalsland. Här i november fattade regionutvecklingsnämnden beslut om att satsa 48 miljoner kronor på riktade insatser i Dalsland. Insatserna omfattar såväl kollektivtrafik, bredband och besöksnäring.

FLER BUSSAR I DALSLAND

Medlen ska i första hand användas för en insats på förbättrade pendlingsmöjligheter. När det gäller pendlingsmöjligheter har utmaningarna varit stora. Det är idag alltför få resenärer för att Västtrafik för sin del ska kunna motivera att trafikera sträckan Dals Ed – Trollhättan. Därför har regionutvecklingsnämnden lagt medel för att kunna köra två turer i varje riktning per dygn. Denna satsning pågår fram till år 2023. Tack vare regionutvecklingsnämndens beslut förra veckan fortsätter satsningen på sträckan Dals Ed-Trollhättan fram till år 2027. Just nu pågår samtal med möjliga operatörer för att få fram en långsiktig lösning från år 2028. Då kommer också fler stationer vara på plats och resandeunderlaget förväntas öka.

På sträckan Trollhättan- Mellerud-Åmål är kollektivtrafiken bristfällig på kvällar och helger. Därför har kommunerna beslutat att köpa utökade kvällsturer på egen hand under 2022-2023. Det är i längden en ohållbar ekonomisk belastning för kommunerna och därför har regionutvecklingsnämnden beslutat att överta kostnaden för den utökade kvällsturen från och med tågplan 2024. Därutöver innebär beslutet att buss 775 mellan Åmål och Bengtsfors samt buss 730 mellan Bengtsfors och Uddevalla får utökade resurser, som möjliggör fler turer.

FÖRBÄTTRAD BREDBANDSTÄCKNING I DALSLAND

För att kunna bo och leva i Dalsland krävs bredbandstäckning. Genom åren har det gått trögt att dra fram bredband och det finns flera vita fläckar. Dessutom saknas master som möjliggör en god täckning. I det beslut som regionutvecklingsnämnden fattade förra veckan ingår tre miljoner kronor för att placera en samhällsmast för bredband i närheten av Rölanda i Dalsland.

UTÖKADE SATSNINGAR PÅ DALSLANDS KANAL

Det pågår ett intensivt arbete för att utöka insatserna vid Dalslands kanal. Det är ännu osäkert hur stora underhållsbehov och hur stora investeringar som krävs. Kanske är det tresiffriga miljonbelopp vi pratar om på sikt. Region Värmland, Västra Götalandsregionen samt kommunerna i både Dalsland och Värmland, som utgör ägare till kanalen för samtal om storleksordningen på den långsiktiga satsningen. Dessa beslut kan dröja. Men i det korta perspektivet behövs också insatser. Här har ägarna beslutat om ett extra årligt bidrag på fyra miljoner kronor för att komma i gång. Förra veckan fattades beslut om att bland annat investera i sjösäkerhetsanordningar vid Dalslands kanal. Då fattade regionutvecklingsnämnden också beslut om ett extra anslag på 15 miljoner kronor för att börja rusta upp akvedukten i Håverud.

Alla dessa satsningar i Dalsland har gjorts i total enighet inom regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Nu vidtar arbetet med att verkställa och genomföra insatser för Dalslands bästa.

Kristina Jonäng (c)
Ordförande regionutvecklingsnämnden

Helena Holmberg (l)
Förste vice ordförande

Bijan Zainali (s)
Andre vice ordförande

Artikeln finns att läsa i Dalslänningen