Frida Nilsson (C) på FN-konferens om biologisk mångfald

Frida Nilsson kommun- och regionpolitiker (c) från Lidköping reser till Montreal för att delta på FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15). Frida är en av två från europeiska regionkommittén (ReK) som åker på konferensen.

Den femtonde partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald samlar regeringar från hela världen. COP15 kommer att fokusera på att skydda naturen och stoppa förlusten av biologisk mångfald runt om i världen. Deltagarna ska sätta upp nya mål och ta fram en handlingsplan för det kommande decenniet.

På agendan står

  • skydd av den biologiska mångfalden samt förbättring av arternas och livsmiljöernas tillstånd på land, i sjöar och vattendrag och i haven
  • främjande av ett hållbart nyttjande av naturen
  • jämlik och rättvis fördelning av den nytta som användningen av genetiska resurser ger
  • ett snabbare genomförande av åtgärderna i konventionen, till exempel genom finansiering och en starkare integrering av biologisk mångfald i politiken och samhällets olika delområden.

- Pollinatörer bidrar till vår livsmedelsproduktion, till vår klimattålighet och till att upprätthålla landskap som ligger oss varmt om hjärtat. Det är på regional och lokal nivå vi omvandlar politik till handling och går från policy till action, de är alla nyckelaktörer i denna process. Men det krävs att beslut på högre nivå tar hänsyn till både lokala och regionala perspektiv, säger Frida Nilsson.

Hållbarhet är grunden för att vi ska lyckas häva klimatkrisen och öka andelen biologisk mångfald. Mitt rapportörskap inom lokala och regionala myndigheter påskyndar genomförandet av EU:s pollinatorinitiativ blev det tydligt att pollinatörer spelar en avgörande roll, både för de ekosystem som vi är beroende av och för våra samhällen, fortsätter hon.

Konferensen hålls i Montréal, Quebec, säte för FN:s CBD-sekretariat (Convention on Biological Diversity), från den 7 – 19 december 2022. Frida kommer att vara på plats mellan den 10-14 december.

Läs mer om konferensen här.