Jobb och sysselsättning är lösningen 

Inför stundande lågkonjunktur och svårt ekonomiskt läge, går Västra Götaland in i en utmanande tid. En tid som kräver full fokus på jobb och utbildning, som är lösningen på att både regionen och vi som bor här står fortsatt starka. Därför måste det även gå buss och tåg till såväl arbete och studier som fritidsaktiviteter.

Västra Götaland lider idag av kompetensbrist inom en lång rad yrkeskategorier, något som drabbar både företag och det offentliga. I Centerpartiets regionala budgetförslag presenterade vi därför större satsningar på folkhögskolor, yrkesutbildningar och kompetensförsörjning.

Regionens folkhögskolor spelar en viktig roll för utbildning och folkbildning i allmänhet, men för kompetensförsörjningen i synnerhet. Folkhögskolornas yrkesprogram kan utbilda människor, för att snabbare komma ut i arbete, och på så sätt säkerställa rätt kompetens till företagen.

Den nya regeringen i Stockholm minskar dessutom medlen till folkhögskolorna redan nästa år, vilket sannolikt leder till färre utbildningsplatser. Därmed blir det allt viktigare att regionalt stärka och satsa på just folkhögskolorna, så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Naturbruksskolorna har även de en nyckelroll med sina eftertraktade utbildningar som leder till ökad kompetens. Vi har en stor potential framåt i de yrkesutbildningar som även riktar sig mot vuxna då vi anser att det är viktigt att kunna lära om och lära nytt – genom hela livet.

Vad gäller kollektivtrafiken försöker de ledande i det Rödgröna samarbetet nu plocka billiga poäng genom att frysa biljettpriserna. Vi har redan idag överkomliga biljettpriser, en enkelbiljett inom en zon kostar 35 kronor, en summa du inte kommer speciellt långt med om du tar bilen i stället.

I själva verket leder frysta biljettpriser till minskade intäkter till kollektivtrafiken, vilket på sikt är mycket allvarligt. Problemet med kollektivtrafiken i Västra Götaland är inte att den är för dyr, utan att den i vissa delar av länet är så otillgänglig att den är oanvändbar i vardagen. För oss i Centerpartiet är det allra viktigaste att det går en buss över huvud taget.

Regionalt har vi en viktig roll i att säkerställa att vi har rätt kompetens, så att arbetsmarknaden står stabil. Regionala satsningar kräver ett tätt samarbete med kommunerna, det är tillsammans vi stärker Västra Götaland och alla jobbskapare som verkar här, samtidigt som vi ser till att fler får ett jobb. Det är så vi skapar en trygg och stadig vardag, oavsett konjunktursvindar.

AnnaSara Perslow (C) regionfullmäktigeledamot från Göteborg
Peter Heie (C) regionfullmäktigeledamot från Fyrbodal