Miljö- och klimatarbetet måste ske här och nu

Aldrig förr har miljöfrågorna varit så akuta som nu. Samtidigt har Sverige ett helt unikt läge att inte bara upprätthålla sitt gröna ledarskap utan också stärka vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya arbetstillfällen. När det stod klart att Sverigedemokraterna fick nycklarna till Rosenbad tillsammans med regeringspartierna, var vi många som kände en stor oro inför hur det skulle påverka miljöarbetet. Det är sorgligt att se hur rätt vi fick. Steg för steg har miljö- och klimatarbetet monterats ned.

För första gången på mycket länge har vi en regering som aktivt höjer utsläppen. Myndigheter, klimatpolitiska rådet och forskarna är eniga – det går inte att nå målen med den nuvarande politiken och konsekvenserna är förödande. Att inte nå klimatmålen kan kosta Sverige flera miljarder i böter från EU, samtidigt som näringslivet förlorar konkurrenskraft. Men de värsta konsekvenserna är de oåterkalleliga miljoner ton ökade utsläpp som spär på klimatkrisen. Bara i Västsverige har regeringen föreslagit att öka de fossila bränslena med mer än 600 000 liter. Om dagen.

Här i Västsverige finns viktiga industriföretag som står för tiotusentals arbetstillfällen. Budskapet är tydligt. Sverige måste fortsätta gå före i klimatfrågan. Det handlar om konkurrenskraft för Västsverige som region och Sverige som land. När regeringen säger att vi inte längre ska leda betyder det i praktiken att investeringsklimatet försämras och företag tvingas utomlands. Det är helt avgörande att öka investeringarna både i elnät och ny elproduktion. Västsverige importerar idag två tredjedelar av sin el. I takt med att andra regioner också elektrifierar krymper möjligheten till import. Regeringen behöver därför omgående fatta beslut om de havsbaserade vindkraftsparker som ligger på regeringens bord.

Centerpartiets utgångspunkt är att det ska vara så enkelt för dig som möjligt att göra miljömedvetna val i din vardag. Det behöver bli enklare att dela såväl bil som verktyg med grannskapet samtidigt som priset för de förnybara drivmedlen måste sänkas radikalt.

För oss är bevarandet och utvecklandet av skogarna, kusterna, våtmarkerna och odlingslandskapet helt centrala för en framtida hållbar utveckling. På många platser idag ser vi hur arter och ekosystem dör ut i en skrämmande hög fart. Att stärka den biologiska mångfalden är helt avgörande. Då behövs en skogspolitik som gynnar de som skapar höga miljövärden istället för som idag hotar deras äganderätt.

Vi kommer aldrig sluta driva på för miljö-och klimatarbetet i Sverige och i EU. Regeringen måste förstå att arbetet inte kan vänta, eller lösas av någon annan någon annanstans. Miljö- och klimatarbetet måste ske här och nu. Det vinner både Sverige och världen på!

Rickard Nordin, Göteborg, (C) riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson
Aida Karimli, Ale, (C) regionpolitiker med ansvar inom miljö- och regional utveckling
Anders Dahlberg, Trollhättan, (C) ordförande för Centerpartiet i Västra Götaland