Ska vårdens medarbetare tvingas ange samhällets mest utsatta?

Vårdens och skolans personal föreslås bli skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med papperslösa flyktingar. I Tidöavtalet är regeringsunderlaget ense om att införa anmälningsplikt för alla som arbetar i offentlig sektor när de kommer i kontakt med personer som befinner sig i landet olagligt. Fortfarande har regeringen inte presenterat någon utredning så hur man tänker att utforma det hela är fortsatt oklart. Centerpartiet välkomnar en utredning men det måste vara glasklart från start att personal i vård, skola och omsorg är undantagna.

Det finns ett behov av att stärka samarbetet mellan myndigheter, om Skatteverket upptäcker att någon befinner sig olagligt i landet ska detta givetvis rapporteras till Polisen. Men denna logik kan inte appliceras på lärare, läkare eller sjuksköterskor. Deras uppdrag är att ta hand om elev respektive patient, inte att undersöka huruvida personerna de möter har vistelserätt i landet eller ej.

Ett stort antal organisationer för olika yrkesgrupper inom vården har lyft fram hur problematisk en anmälningsplikt vore. De har belyst hur det skulle motverka allas lika rätt till vård och inskränka patientens sekretess gentemot vården. Vårdpersonalen skulle hamna i kläm mellan lagtvång att ange och deras yrkesroll att ge vård på lika villkor och verka för patientens bästa.

Papperslösa har rätt till vård som inte kan vänta och papperslösa barn har även rätt till skola. Rädsla för att bli angiven av vård eller skolpersonal hade lett att barn till papperslösa hade hållt sig borta i rädsla för att bli angivna. Det skulle leda till att vi urgröper deras mänskliga rättigheter.

Den 30e maj i P1 morgonekot uttalade sig Kristdemokraternas och Liberalernas regionråd i Västra Götaland emot anmälningsplikt i vården. Den tydligheten ska de ha all respekt för! Vi får hoppas att partierna nationellt hörsammar detta, för samtidigt har Jimmie Åkesson uttalat sig i DN att SD inte kommer acceptera några undantag alls. Centerpartiets besked är tydligt, vi kommer aldrig acceptera förslag som tvingar vårdpersonal att agera angivare. En nyförlöst kvinna ska inte oroa sig över att möta polisen på BB.

Cecilia Andersson (C), regionstyrelsen
Mats Andersson (C), kommunalråd Vänersborg
Peter Heie (C), ordförande för Centerpartiets regionfullmäktigegrupp