Anhörigvård - en viktig men försummad fråga

Att ta hand om en anhörig är en viktig men tung uppgift som många svenskar tar. Nästan var femte person ägnar sina dagar och nätter åt att vårda och stödja familjemedlemmar med hälsoproblem eller funktionsnedsättningar. Dessa vårdare är hjältar som ofta arbetar i det tysta, helt utan att få den uppskattning och det stöd de förtjänar.

Att balansera ansvaret att vårda en anhörig med andra åtaganden såsom arbete, familj och personliga behov kan vara en oerhört tuff uppgift. Som anhörig ställs man inför fysiska, psykiska och ekonomiska påfrestningar som kan ha en negativ inverkan på den egna hälsan och välbefinnandet.

Tyvärr har frågan kring vårdnad om anhöriga alltför länge varit försummad. Det har funnits en brist på adekvat stöd och resurser vilket har lett till att många kämpar i ensamhet utan support. Det är hög tid att vi som samhälle erkänner och adresserar de utmaningar som anhörigvårdare står inför.

Centerpartiet jobbar för ett förbättrat anhörigstöd och för att skapa en sammanhållen struktur som ger kommunerna och Försäkringskassan de verktyg de behöver för att säkerställa lika möjligheter för alla. Det är enormt viktigt att rusta kommunerna för att möta utmaningarna inom omsorgen, särskilt med tanke på den växande andelen äldre i befolkningen. Vi behöver ta fram en nationell strategi!

Anhörigstöd bör omfatta tillgång till utbildning och rådgivning, avlastningstjänster för att ge anhörigvårdare en välbehövlig paus, samt möjligheten att få professionellt stöd och rådgivning. Dessutom måste vi se till att det finns ekonomiskt stöd för att mildra de ekonomiska påfrestningar som de ofta möter. Det behövs en ny lagstiftning som reglerar ersättning för vård av nära anhöriga. Det är också av största vikt att vi ger bättre stöd till barn som befinner sig i anhörigvårdssituationer. Anhörigstödet ska präglas av jämställdhet och jämlikhet, då många kvinnor direkt går från att ta hand om sina egna barn till att ta hand om sina föräldrar.

Samtidigt vill vi i Centerpartiet se en modernisering av äldreomsorgen. På samma sätt som vi har möjlighet att välja vår vårdcentral bör vi även ha rätten att välja vilka som ska ta hand om oss när vi blir äldre.

Genom att ge människor fler valmöjligheter och ökat inflytande över sin egen vård och omsorg, skapar vi en bättre och mer personanpassad omsorg för varje individ. Det ger också mer valfrihet för alla medarbetare som arbetar inom vård och omsorg.

Fredag den 6 oktober är det nationella anhörigdagen. Som företrädare i kommunerna, regionerna och andra instanser bär vi ett stort ansvar för att adressera dessa frågor och se till att anhöriga får det stöd de behöver. Målet måste vara en rättvis vård för alla

Cecilia Andersson (C), regionråd i VGR
Anders Dahlberg (C), ordförande för Centerpartiet i Västra Götaland