Sverige står stilla. Därför behövs ett Sverigelyft

Centerpartiet föreslår ett Sverigelyft för att få till en fungerande infrastruktur i hela landet: satsningar på underhåll av vägar, att arbetet med stambanor återupptas, nödvändiga spår för Sveriges industri – och att regeringen omedelbart tillsätter en infrastrukturberedning.

Trafikverkets nya inriktningsunderlag visar att för perioden 2026–2037 behövs ytterligare 150 miljarder kronor till väg- och järnvägssatsningar. Annars räcker inte ens pengarna till nödvändigt underhåll och redan beslutade investeringar. Eftersatt underhåll gör att Sverige står stilla i utvecklingen – istället för att i full fart köra framåt.

Bara för i år räknar Trafikverket med att förseningarna i tågtrafiken innebär en samhällsekonomisk kostnad på 3,6 miljarder kronor. 70 procent av Sveriges åkerier anser att trasiga vägbanor innebär ett problem för deras verksamhet.

Vårt förslag innebär omgående åtgärder för att underhållsskulden ska minska, med målet om att den ska vara helt åtgärdad senast 2035 genom direkta satsningar på svensk infrastruktur. Vi kallar det för ett Sverigelyft, där vi genom att ändra det finanspolitiska överskottsmålet till förmån för ett balansmål frigör resurser som i sin helhet investeras för att säkra svensk infrastruktur för framtiden.

Det stärker Sveriges ekonomi och tillväxt på sikt samtidigt som det ser till att underhållsskulden för våra järnvägar och vägar inte växer och lägger krokben för både vanliga svenskar och företag som skapar jobb och välstånd i landet.

  • Centerpartiet vill att politiken tar ett helhetsgrepp och satsar för framtiden. Regeringen bör därför tillsätta en infrastrukturberedning, som kan jobba långsiktigt och med ett helhetsperspektiv.
  • Sverigelyftet innebär konkreta satsningar på mindre och enskilda vägar, samt återupptaget arbete med nya stambanor och nödvändiga spår för svensk industri. Underhållsskulden ska åtgärdas helt till 2035.
  • Centerpartiet vill se över överskottsmålet till förmån för ett balansmål, med villkoret att resurserna öronmärks för investeringar i infrastrukturen.

Regeringens lappkast om stambanorna är ett tydligt exempel på hur vi inte kan göra framöver. Vi kan se hur det blev i Jönköping, där det byggdes en helt ny stadsdel intill den planerade järnvägen – rälsen som regeringen sedan drog in. Så kan man inte bedriva en seriös infrastrukturpolitik. Infrastrukturen är den viktigaste satsningen vi gör för klimatet. Den är central för tillväxten, och den är även viktig för beredskapen och Sveriges förmåga att försvara sig.

Centerpartiet agerar när vi ser att Sverige står still. Nu är det dags för regeringen att visa om de också är redo att på allvar tackla de utmaningar som svensk infrastruktur står inför.

Ulrika Heie (C) Skövde, riksdagsledamot och ordförande Trafikutskottet
Anders Ådahl (C) Mölndal, riksdagsledamot och suppleant Trafikutskottet