Kortare vårdköer når man inte genom att höja avgiften till vårdcentralen

Nu har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bestämt sig för att fördubbla patientavgifterna för ett läkarbesök hos både den egna vårdcentralen och hos fysioterapeut i rehabvården. Partiernas förslag innebär också en kraftig höjning av avgifterna för digitala vårdtjänster, något som kanske är ännu mer problematiskt, om vi menar allvar med att få en nära vård där alla får hjälp snabbt.

Primärvården med vårdcentralerna utgör själva ryggraden i vårt sjukvårdssystem och måste vara lättillgänglig för alla invånare, både för fysiska och digitala patientbesök. Att få träffa sin egen läkare på den vårdcentral du själv valt är enormt viktigt för att kunna känna trygghet, förebygga sjukdomar och främja tidig diagnos och behandling.

Höjda patientavgifter kommer att leda till att fler avstår från att söka vård i tid och istället vända sig till akutsjukvården. Resultatet blir längre vårdköer, något som drabbar de av oss som behöver vård snabbast.

Sveriges kommuner och regioner befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge, men att täcka Västra Götalandsregionens budgetunderskott genom att höja patientavgifterna är ett dyrbart pris för invånarna i Västra Götaland.

S, V och MP i den politiska ledningen fick igenom sitt förslag i regionstyrelsen med stöd av M. Vi uppmanar nu ledningen att ompröva sitt förslag innan regionfullmäktige fattar sitt beslut den 27 februari. Vi uppmanar även övriga partier att inte stödja förslaget.

Det är viktigt att regelbundet se över och justera patientavgifterna, men att fördubbla avgiften för ett besök på den egna vårdcentralen är inte rätt väg att gå. Om förslaget går igenom kommer de nya patientavgifterna att gälla redan från den 1 april i år.

Detta går tvärtemot vad alla partier i Västra Götalandsregionen enats om - att öka takten i omställningen till nära vård. Omställningen inom hälso- och sjukvården innebär att vi aktivt ska arbeta för att vården ska bli mer tillgänglig för patienterna genom att omfördela ansvar och uppgifter från sjukhusen till vårdcentralerna. Detta samtidigt som vi även kommit överens om att intensifiera utvecklingen av digitala vårdalternativ för att göra vården mer tillgänglig för alla.

Från Centerpartiet
Cecilia Andersson, regionråd
Gunilla Druve Jansson, ledamot i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR
Peter Heie, vice ordförande i styrelsen för Regionhälsan i VGR
Viktoria Haraldson, ledamot i styrelsen för Närhälsan i VGR