Strypt invandring slår mot Sveriges näringsliv

Regeringen har återigen presenterat åtgärder för att strama åt arbetskraftsinvandringen till Sverige. Migrationsministern säger att det ska motverka fusk och hävdar att kompetensen redan finns i Sverige. Ministerns uttalanden kunde inte vara längre från sanningen. Regeringens förslag kommer istället att försämra svensk konkurrenskraft och göra det ännu svårare för företag i landet att hitta personal.

Om man frågar företagen om varför de anställer arbetskraftsinvandrare svarar alla princip samma sak: de kan inte hitta rätt kompetens i Sverige. Det kan handla om högkvalificerad arbetskraft som civilingenjörer, men det kan också handla om djurskötare inom lantbruk eller vårdpersonal på ett äldreboende.

Under förra året införde regeringen ett lönegolv på 27 300 kronor, alltså en lägsta lön en arbetskraftsinvandrare ska ha för att kunna arbeta i Sverige. Lönegolvet har fått massiv kritik, inte minst för att det helt går emot den modell vi har på svensk arbetsmarknad för lönesättning. Lönegolvet riskerar dessutom att öka det fusk och missbruk som regeringen säger sig vilja stävja, genom att ännu fler fuskar och uppger en högre lön än man faktiskt har.

För att komplicera regelverket ytterligare, eller, om man ska tolka regeringen snällt, försöka lösa några av de problem man skapat i och med införandet av lönegolvet förra året föreslår man nu ytterligare höjt lönegolv till 34 200 kronor och en massa olika typer av undantag i regelverket. Både undantag för branscher som arbetskraftsinvandrare inte får jobba inom, men också undantag för branscher inom bristyrken där lönegolvet inte gäller. Det är helt enkelt en politiskt styrd arbetsmarknadsprövning där SD slutligen kommer bestämma vilka yrken arbetskraftsinvandrare kommer få arbeta inom. Det är precis lika rörigt och konstigt som det låter.

Att lappa och laga i lagstiftningen är aldrig bra. Det är inte så en ansvarsfull regering agerar. Det löser inga problem, utan skapar snarare istället nya. Det kan aldrig vara bra varken för tillväxten eller kompetensförsörjningen. Och det är verkligen inte bra för svenska företag som är beroende av arbetskraftsinvandring.

Jonny Cato (C), Migrationspolitisk talesperson
Mikael Larsson (C), Riksdagsledamot
Cecilia Andersson (C), Regionråd

Debattartikeln finns att läsa i Borås Tidning