Vården som rullar på vägarna måste samordnas för att rädda fler liv

Västra Götalandsregionen har länge varit en föregångare inom högkvalitativ ambulansverksamhet. Ambulanssjukvården utgör en avgörande länk i räddningskedjan vid akuta situationer. Med den pågående digitala utvecklingen inom ambulansvården, inklusive införandet av digital tillsyn, öppnas nya möjligheter för ambulanspersonal att snabbt koppla upp sig till specialistläkare och fatta livräddande beslut redan på plats i ambulansen.

Men Västra Götaland, med sina 49 kommuner som sträcker sig över landsbygd, små och stora tätorter samt städer, har betydande utmaningar. Insatstiderna för ambulanserna vid prio 1 larm varierar avsevärt, vilket är oacceptabelt.

Samtidigt har ambulanssjukvården även ett ansvar gentemot prio 2 och 3 patienter, vilket innebär att akutambulanser ibland är upptagna på mindre akuta uppdrag och transporter. För att säkerställa en ambulansverksamhet där snabb och adekvat vård kan erbjudas till sjuka eller skadade, krävs resursförstärkningar, både ekonomiskt och personellt, men också ett bättre resursutnyttjande.

Om vi ser till att nyttja all tillgänglig kompetens inom mobil hälso- och sjukvård, såsom helikoptrar, sjö- och landambulanser, bedömningsbilar, sjuktransportbilar, närsjukvårdsteam och hemsjukvårdsläkare, kan vi förbättra insatstiderna och stärka invånarnas trygghet till få en snabb och professionell vård i akuta situationer.

Använder vi tekniken rätt kan alla mobila enheter i närheten av en akutsituation göras synliga, oavsett om det är kommunerna eller regionen som är huvudman. Idag kan ett akutlarm om andnöd nå SOS-alarm medan en hemsjukvårdsläkare i grannskapet gör sig redo att åka tillbaka till vårdcentralen utan att vara medveten om den akuta situationen som pågår i huset intill.

För att stärka den prehospitala vården och förbättra akutsjukvården måste vi bryta ner stuprörsmentaliteten och främja en helhetssyn för vården. Kommunerna och regionen måste kroka arm än mer. Att säkerställa rätt insats på rätt plats i rätt tid är en central princip som ska genomsyra hela sjukvården.

Vi uppmanar därför Västra Götalandsregionen att prioritera dessa frågor och vidta åtgärder för att förbättra den akuta vården för alla invånare. I två motioner till regionfullmäktige föreslår vi att arbetssättet med samverkande sjukvård som används i norra Bohuslän och Dalsland utökas till fler delar av regionen. Vi ger även förslag på hur samarbetet mellan ambulans och mobila hälso- och sjukvårdsteam kan förbättras i områden med långa insatstider.

Var man än bor ska man kunna känna sig trygg och veta att man får snabb och säker hjälp.

Cecilia Andersson (C), regionråd