företagen behöver mer handling och färre vackra ord

Ett blomstrande näringsliv är grunden för vårt gemensamma välstånd, där entreprenörer inte bara förverkligar sina egna drömmar utan också bidrar starkt till samhällets utveckling.

Centerpartiet har alltid stått för att omvandla politiska visioner till praktiska lösningar, och vi ser vikten av att underlätta för våra företagare att förverkliga sina drömmar och finansiera vår välfärd.

Men för att detta ska bli verklighet krävs inte bara minskad byråkrati, utan även tillgång till rätt kompetenser. Flera av våra företag kämpar idag med att hitta kvalificerad personal, vilket bromsar både tillväxt och innovation. Samtidigt som Japan, som enligt prognosen kommer minska sin befolkning med 25 miljoner invånare de kommande åren, öppnar upp sin stängda arbetsmarknad. Det kommer att ge effekter på var världens arbetskraft flyttar. Det kommer att få en påverkan på våra svenska företag oavsett om Tidöregeringens murar vill det eller inte.

Lösningen ligger i en kombination av förbättrade utbildningsmöjligheter direkt i företagen och en väl fungerande arbetskraftsinvandring. Tyvärr har den nuvarande regeringen inte lyckats tackla dessa utmaningar effektivt, och har genom sin politik snarare försvagat företagens möjligheter att säkra den kompetens de så väl behöver. Detta genom att försvåra för arbetskraftsinvandringen och inte ta tag i skatterna kring personaloptioner.

Det är här Centerpartiet skiljer sig. Under den tidigare Alliansregeringen var det Centerpartiets ministrar som minskade reglerna mest för våra företag inom sina områden. Genom att prioritera handling hela vägen fick vi jobbet gjort.

Moderaterna lyckades inte. Ett tydligt tecken på detta är att det tog två år för den moderatledda Tidöregeringen att lägga fram förslaget om att våra företag kan sluta spara kvitton och papperskopior i bokföringen. En utredning som Centerpartiet tog initiativ till inom Januariavtalet som var färdig för att besluta om redan 2022. Moderaternas brist på prioritering har kostat våra företag enorma pengar i onödig administration. Men bättre sent än aldrig, och menar Moderaterna allvar med att förbättra för våra små företag, som är våra jobbskapare, så samarbetar jag och Centerpartiet gärna både i Sverige och EU.

Att Västra Götaland, Sverige och Europa är attraktivt att arbeta i är viktigt för våra företag. Framför allt omvärldens syn på EU och Sverige. Med en stärkt inre marknad, se affärsmöjligheterna i den gröna omställningen och minskad byråkrati blir vårt näringsliv konkurrenskraftigt. Med rätt prioriteringar ger Sverige och EU möjligheterna för företagarnas drömmar att bli verklighet. Det är denna sorts handling och framåtblickande politik som Centerpartiet står för – för när våra företagare lyckas, då lyckas hela Sverige och hela Europa.

Anders Dahlberg, Trollhättan

Ordförande Centerpartiet Västra Götaland

Kandidat europaparlamentsvalet