Akutvården

Människor ska inte behöva fundera över vilken vårdnivå man ska söka. Det ska vara enkelt att snabbt få hjälp, oavsett om det är akut livshotande eller om det rör en enkel åkomma. I ett akut läge är det ofta ambulanssjukvårdens kvalitet som räddar liv. Västra Götaland ska ha en högkvalitativ ambulansverksamhet, som snabbt är på plats och ger vård till sjuka eller olycksdrabbade. Ambulansen ska nå dig snabbt var du än bor i regionen.

Samtidigt ska ambulanserna användas effektivt. Helikopter, sjö- och landambulanser tillsammans med bedömningsbilar och sjuktransportbilar ska användas till rätt uppgifter. Genom att nyttja all kompetens som finns i mobil verksamhet och andra samverkande resurser, oavsett huvudman, kan resurserna användas mer effektivt. Därmed kan kapaciteten öka för de riktigt akuta fallen när det krävs. Blåljussamarbetet som innebär att polis och räddningstjänst ibland kommer först på plats ska utvecklas. Resultatet blir att akut insjuknade personer, exempelvis någon som fått hjärtstopp, snabbare får medicinsk hjälp.

Våra akutmottagningar ska kunna ge bästa möjliga akuta vård på ett effektivt arbetssätt med god kvalitet. Därför vill Centerpartiet att fler akutläkare utbildas för att kunna vara placerade på akutmottagningarna.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Att regionen har en högkvalitativ ambulansverksamhet, som snabbt är på plats och ger vård till sjuka eller olycksdrabbade oavsett var i regionen du bor
  • Utveckla samverkan mellan all mobil akutverksamhet och andra samverkande resurser som kan komplettera akutvården, oavsett huvudman, i syfte att öka tryggheten för invånarna i hela regionen.
  • Utveckla arbetssättet samverkande sjukvård till fler delar av regionen och avtala om i väntan på ambulans (IVPA) med kommunernas hemsjukvårdssjuksköterska.
  • Att fler akutläkare utbildas som ska vara placerade på akutmottagningarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.