Äldrevård

Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i. De är en stor tillgång att ha en befolkning med lång erfarenhet som tillför kompetens och gör stora insatser på alla nivåer i samhället. Västra Götaland är en region med många äldre. Andelen äldre ökar då flertalet lever allt längre, och i takt med att vi lever allt längre förväntas behoven på sjukvård att öka då risken att drabbas av olika hälsoproblem ökar med stigande ålder. Kunskapen om hur en god hälsa kan främjas hos äldre finns, men det saknas nationell samordning.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Arbeta fram ett hälsovårdsprogram för äldre.
  • Att alla vårdcentraler ska ha tillgång till geriatrisk kompetens.
  • Höja kompetensen kring äldres psykiska ohälsa.
  • Öka läkarmedverkan i kommunala äldreomsorgen genom bland annat utökad mobil hemsjukvårdsläkare.
  • Att regionen stimulerar organisationer och föreningsliv till insatser med särskilt fokus på ofrivillig ensamhet liksom till grannsamverkan både i stad och på landet.
  • Fortsatt fokus på årliga läkemedelsgenomgångar för personer 75+ med flera stående läkemedel för att undvika felmedicinering.
  • Att det finns ett jämställt och jämlikt anhörigstöd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.