Cancervården

En av tre får någon gång i livet en cancerdiagnos – men alla drabbas. Att drabbas av cancer innebär ofta en trygghetsförlust då det inte går att säga om behandlingen kommer att bota. Det gör att många lever i ständig beredskap och oro för att sjukdomen ska komma tillbaka. Följsamheten till medicinska riktlinjer måste öka för att säkerställa en god och jämlik cancervård. Idag botas de flesta efter behandling vilket kräver ett allt större fokus på rehabilitering för att komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt.

Kraftens hus i Sjuhärad drivs av en förening och är ett komplement och frivilligt stöd till alla cancerberörda, patienter, anhöriga och närstående. Vi önskar ett ökat fokus på rehabilitering och ser gärna en spridning av Kraftens hus till fler delar i regionen då behov av stöd ofta finns under en längre period än just under behandlingen och bör finnas tillgängligt i alla delar av regionen.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Öka delaktigheten i vård och behandling så att resurserna i högre utsträckning kan läggas på de insatser som är värdeskapande för patienten.
  • Se ett ökat fokus på rehabilitering för att kunna få kraft att komma tillbaka efter cancervård och behandlingsperiod.
  • Att Kraftens hus finns tillgänglig i alla delar av regionen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.