Digitalisering

Digitaliseringen påverkar alla områden i samhället och invånarnas förväntningar på hur även vården möter och interagerar med omvärlden ökar. Digitaliseringen ökar patientkvaliteten, ger mer tid för forskning och hjälper kapacitetsplanering.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Att utvecklingen av nätläkartjänster ska understödjas men också regleras på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och fungerar för alla invånare i hela landet.
  • Utöka service till patienter för att minska risken för digitalt utanförskap. Inrätta patientstödjare och helpdesknummer.
  • Utveckla 1177.se så att det blir den naturliga ingången till vården.
  • Se mer egenvård genom ökad hemmonitorering
  • Ge mer eget ansvar för sin hälsa genom att nyttja AI tillsammans med självmonitorering.
  • Att den digitala tekniken nyttjas fullt ut inom de områden det är möjligt och önskvärt ur ett patientperspektiv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.