Förebyggande hälsovård

Centerpartiet vill ge fler människor möjligheten att kunna undvika sjukdom och ohälsa. Som individer har alla ett eget ansvar, men vi vet att vi människor också behöver hjälp, stöd och verktyg.

Alla invånare ska kunna få högkvalitativt stöd, hjälp och råd för att kunna förhindra att de drabbas av undvikbara livsstilssjukdomar. Den nyligen omformulerade Hälso- och sjukvårdslagen skärper kraven på kommuner och regioner och säger att varje region ska inom ramen för primärvården tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Bygga upp ett förebyggande hälsovårdsprogram likt västerbottenmodellen.
  • Utveckla de evidensbaserade hälsoprogrammen så att vi genom AI kan nå och ge stöd till betydligt fler än idag. Med hjälp av digitala verktyg kan vi stärka det förebyggande folkhälsoarbetet och egenvården samt uppföljningen av till exempel fysisk aktivitet på recept och hälsocoach online.
  • Att det förebyggande hälsoarbetet prioriteras för att minska behovet av omsorg och vård för den enskilde och samhället.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.