Förlossningsvård

Förlossningsvården i Västra Götaland håller mycket hög klass. Den samlade kompetensen som finns i våra fyra förlossningsmottagningar och neonatalavdelningar bidrar till att andelen förlossningsskador i vår region är betydligt lägre än rikssnittet. Det finns ändå flera viktiga förbättringsområden. Det händer att mammor och nyfödda barn separeras vid komplikationer eller sjukdom som kräver intensivvård. Det finns kvinnor som inte får det amningsstöd de skulle behöva, och det finns nyblivna föräldrar som drabbas av depression efter en förlossning.

Centerpartiet vill fortsätta att utveckla hela vårdkedjan, från första besöket hos mödrahälsovården, till förlossningsvård och eftervård för att se till att vi har en jämlik förlossningsvård i hela regionen. Genom att även kunna erbjuda någon form stöd såsom doulor för dem med förlossningsrädsla samt i vissa fall en mer hemlik förlossningsmiljö kan vården utvecklas och tillgodose olika behov hos olika individer.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Se en förstärkt eftervård så att kvinnor snabbare ska kunna få tillgång till vård och behandling av förlossningsskador.
  • Korta köerna till IVF genom att öppna upp för fler privata alternativ.
  • Säkerställa att alla kvinnor får det amningsstöd de behöver
  • Arbeta förebyggande för att förebygga förlossningsskador.
  • Se en mer sammanhållen vårdkedja för ökad kontinuitet under graviditet och förlossning
  • Förstärka förlossningsvården för en mer jämlik vård inom förlossning i regionen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.