Forskning

För en region som vill stå stark inom life science är forskningskompetens fundamentalt. Det faktum att antalet forskande läkare inom hälso- och sjukvården minskar utgör ett reellt hot mot utveckling och patientsäkerhet. Vid en hälsokris är det avgörande att det finns forskarkompetens inom hälso- och sjukvården för att kunna utföra tidiga studier och därmed snabbt öka kunskapen

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Stärka forskningskompetensen inom vården så att vi kan öka vårdkvaliteten för våra medborgare och vara en än mer attraktiv samarbetspartner och arbetsplats.
  • Att regionen uppdrar hälso- och sjukvården att bedriva och medverka i klinisk forskning, vilket skapar tydliga och positiva incitament för hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta med forskning, kommersialisering och kliniska studier.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.