Habilitering och hälsa

Centerpartiet verkar för ett tillgängligt och individanpassat samhälle. En funktionsnedsättning ska inte få vara ett hinder för människors mål, drömmar, livskvalitet eller livspussel. Därför vill Centerpartiet se en integrering av funktionshinderperspektivet inom alla områden. Personer med funktionsnedsättning är dock inte en homogen grupp i samhället så varje område måste arbeta med att öka individens möjlighet att interagera i sin vardag.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Verka för ett tillgängligt samhälle med en integrering av funktionshinderperspektivet inom alla områden.
  • Öka personers delaktighet vid val av hjälpmedel.
  • Möjliggöra för brukaren att medfinansiera hjälpmedel vid naturligt åldrande
  • Se över kostnader för intyg
  • Att utredningar för funktionsnedsättningar behandlas enligt vårdgarantin.
  • Tillskapa team för att erbjuda bättre kvalitet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.