Specialispsykiatrin

Behandlingsformer och metoder utvecklas snabbt inom psykiatrin och fler medicinska riktlinjer tas fram och gamla revideras för att tillförsäkra att vården som ges är jämlik oavsett vem du är eller var du bor. Genom fler mobila team kan också vården flytta närmare och de mest sköra kan få stöd och hjälp i hemmet istället för att tvingas resa till den gamla formens fasta mottagningar.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Se en regional enhet för neuropsykiatriska utredningar för ökad kvalitet, tillgänglighet och likvärdighet.
  • Ha särskilt fokus på att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
  • Utveckla fler mobila vårdformer.
  • Utveckla arbetet med Peer support (certifierad stödperson) i alla delar av regionen.
  • Värna arbetet brukarstyrd inläggning.
  • Förbättra tidiga insatser för att hjälpa invånare bort från droganvändning, exempelvis genom att starta upp fler Mini-Maria-mottagningar.
  • Stärka vården runt beroendepatienter genom tillgången till naloxon, sprututbytesprogram och LARO-vård vid alla sjukhusförvaltningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.