Specialistsjukvård

De flesta av oss kommer bara i kontakt med sällanvård såsom komplicerade operationer och cancerbehandling några få gånger i livet. Men när vi eller någon anhörig drabbas av allvarlig sjukdom eller olycka vill vi vara säkra på att få den absolut bästa vården. Samtidigt som vi vill att den nära vården ska stärkas, krävs det att viss specialiserad vård utförs på färre enheter. Fler utförda ingrepp per läkare ökar kvaliteten där träning ger färdighet. Det handlar om att stärka kvaliteten och patientsäkerheten. Med koncentrerad vård kan regionen säkerställa att alla patienter får högsta kvalitet, vilket innebär mer jämlik vård oavsett var i regionen man bor.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Att fler närsjukhus får utpekade regionala uppdrag som exempelvis operationscentrum/specialistcentrum tillsammans med öppenvård utifrån befolkningens behov.
  • Att de mindre sjukhusen utan akutuppdrag kan drivas av olika vårdaktörer.
  • Öka tillgängligheten och valfriheten inom primärvård, tandvården och specialistsjukvården.
  • Se en gemensam kö för ökad tillgänglighet och nyttjande av de sjukhusen med utpekade regionala uppdrag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.