Tandvård

En god munhälsa bidrar till en god livskvalitet. Tandvården har ett stort hälsofrämjande och förebyggande uppdrag och arbetar med att motivera till egenvård för att bevara det friska friskt.

Tandvården träffar sina patienter kontinuerligt och kontinuiteten är stor. Vi i Centerpartiet är övertygade om att det finns en stor vinst i att ge tandvården ett än större uppdrag vad gäller det hälsofrämjande arbetet med bland annat tobaks- och drogprevention och viktproblematik. Vi vill se fortsatt arbete med FRAMM - Fluor, Råd, Arena, Mat och Motivation - i alla regionens skolor. Det handlar om regelbunden fluorlackning av tänder, råd om hur elever ska sköta sina tänder, att möta elever på en annan arena än kliniken, information om hur mat och dryck påverkar tänderna samt att motivera elever att sköta sina tänder.

Vi vet att också att tandvården likt annan hälso- och sjukvård är den första instans som många söker sig till när man är utsatt för våld i nära relationer.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Fortsatt fokusera på FRAMM i alla regionens skolor
  • Ha mer uppsökande verksamhet för att alla äldre ska få nödvändig tandvård. Satsa extra på patienter med stora tandvårdsbehov som äldre, sjuka och personer med funktionsvariation.
  • Öka fokus på att informera om det särskilda tandvårdsstödet för personer med psykisk sjukdom.
  • Arbeta mer intensivt för att öka tillgången på tandhygienister som det lider stor brist på.
  • Att all personal inom tandvården kontinuerligt utbildas för att ha kunskap om sexualbrott, våld mot barn och våld i nära relationer och sexuellt våld på arbetsplatsen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.