Nytt förslag: 500 miljoner på upprustning av regionala tågbanor

500 miljoner på att rusta upp lokala banor på landsbygden, för att underlätta tågpendlande och för godstransport.
Det föreslår Centerpartiet idag.
- För mig handlar det om att hela landet ska leva. Att också de utanför de större städerna ska ha möjlighet att pendla, säger Annie Lööf till SVT Nyheter.

Centerpartiet lägger idag fram ett nytt förslag om att 500 miljoner av järnvägsunderhållet i budgeten för kommande två åren ska gå till att rusta upp lokala banor på den svenska landsbygden. Detta då de lokala banorna fyller en viktig pendlingsfunktion och godstransportfunktion, som har stor betydelse för jobb och tillväxt.
- Trafikverket säger själva att om tågbanorna inte rustas upp måste de läggas ned. Det är ett så pass allvarligt läge på vissa av de här banorna. Hastigheten kommer sänkas dramatiskt och vissa av banorna är så dåliga att man inte lkan driva dem vidare, säger Annie Lööf.

- Regeringen har valt att lägga alla sina infrastrukturinvesteringar efter nästa val. Jag hoppas att de nu får upp ögonen för Centerpartiets satsningar och inser att man måste lägga infrastruktursatsningarna nu akut och att banorna behöver rustas upp, säger Annie Lööf.