Nytt förslag: Slopa fastighetsskatt för tomma lokaler på landsbygd

Idag står många lokaler på landsbygden tomma.
Sedan tio år har nästan var fjärde lanthandel förvunnit.
– Vi vill fylla dessa lokaler med liv igen. Det gör vi genom att locka med slopad fastighetsskatt för de som återtar en tom lokal på landsbygden, säger Annie Lööf till SR Ekot.

Den utveckling vi kunnat se de senaste åren, med att grundläggande service, så som mataffärer eller mindre butiker, lämnat landsbygden är inte godtagbart.

– Det här måste brytas. Vi ser lanthandlare som lagt ner och bensinmackar som försvunnit. Även den kommersiella grundläggande servicen har tynat bort på landsbygden. Jag vill vända den här utvecklingen och använda de tomma lokaler som finns. Centerpartiet vill därför ta bort fastighetsskatten till de som använder de lokaler som stått tomma i över ett år, säger Annie Lööf.

Att gamla företag lägger ned och nya startas är givetvis en naturlig del av utvecklingen. Problemet är att i många orter med svåra förutsättningar så kommer det inte alltid någon ny verksamhet och ersätter den gamla som lämnat.

– Vi lägger totalt 100 miljoner för förslaget om slopad fastighetsskatt. Det innebär en minskad kostnad om 100 000 kronor sammanlagt per företagare under 10 år. Cirka 5-20 000 kronor per år för företagaren, beroende på fastighetsskattens storlek. Förslaget skulle stärka drivkraften till att återanvända tomma lokaler och innebär även en kompensation för de kostnader som en upprustning för med sig, säger Annie Lööf.

Landsbygden har möjlighet att blomstra om de får rätt förutsättningar att utvecklas. Förslaget om slopad fastighetsskatt skulle underlätta den utvecklingen.

– Det här är något landsbygden efterfrågat, man vill kunna stå på egna ben och ha möjligheten att kunna bygga där man står, att kunna skapa jobb och tillväxt. Då behövs det både fiber till byn och vägar och järnvägar. Men det krävs också att det finns möjligheter att handla sin mat, tanka sin bil och få både postombud och andra ombud ganska nära och inte behöva åka många mil för att nå det som de som bor i tätort har väldigt nära, säger Annie Lööf.

Centerpartiet har flera förslag för en levande landsbygd.

– Det här är en del av en stor palett som Centerpartiet har föreslagit under en lång tid. Förutom rejäla infrastruktursatsningar på tåg och väg på landsbygdssidan, skattesänkningar på företagande och jobb, eller bredbandssatsningar, krävs ett återtagande av de tomma lokalerna. Vi behöver lösningar för hur vi ska kunna använda alla de tomma lokaler som finns på landsbygd och glesbygd och fylla de med service. Därför föreslår vi att tomma lokaler på landsbygden som tas i bruk igen ska slippa fastighetsskatt för att service ska återvända till landsbygden. Det är en viktig pusselbit framåt, avslutar Annie Lööf.

Läs och lyssna på förslaget i Ekot här.