Alliansen riktar misstroende mot de ansvariga statsråden - Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist

Alliansen riktar misstroende mot de ansvariga statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist. Alliansen riktar misstroende mot de ansvariga statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist med anledning av bristande ansvarstagande under säkerhetskrisen. Vi begär därför att talmannen kallar riksdagen till extra sammanträde.

Stora mängder sekretessbelagd information om både enskilda personer och rikets säkerhet har hanterats i strid med gällande lagstiftning och kommit personer utan säkerhetsprövning till del. I dagsläget är det oklart hur denna information har spridits vidare. Men Transportstyrelsens agerande har lett till att det är möjligt att främmande makt kan ha fått tillgång till känslig information om vår infrastruktur, körkortsregister, och personer med skyddad identitet. Det är sådan information som kan användas för att skada enskilda och Sverige.

Såväl Försvarsmakten som SÄPO pekar på att det som inträffat är allvarligt. Generaldirektören för SÄPO uttryckte exempelvis på regeringens pressträff den 24/7 att uppgifter som inte skyddats på rätt sätt måste betraktas som att de kan ha hamnat i orätta händer.

Hanteringen av säkerhetskrisen visar även på stora brister i regeringens arbete och ansvarstagande.. Trots att Anders Ygeman och Peter Hultqvist har haft kännedom om bristerna i säkerheten hos Transportsstyrelsen sedan 2016 har de avstått från att informera statsministern och dela informationen till ansvarig minister Anna Johansson. Regeringen har också avstått från att informera riksdagen om det som inträffat, detta trots att säkerhetsbristerna hos Transportsstyrelsen anses som allvarliga och påverkar såväl enskilda personer som rikets säkerhet.

Det är därför vår samlade bedömning att Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist har brustit i sitt ansvar genom hur de har agerat i samband med säkerhetskrisen.

Anna Johansson är den minister som är huvudansvarig för Transportsstyrelsen. Hon har uppenbarligen inte haft kontroll över den verksamhet som ligger inom hennes ansvarsområde och ej kunnat se till att hon fått relevant information om vad som sker på Transportstyrelsen, exempelvis vad gäller det faktum att generaldirektören för Transportstyrelsen medvetet har gått emot gällande lagstiftning. Detta har gjort att hon ej kunnat säkerställa en acceptabel styrning av Transportsstyrelsen samt att hon ej kunnat informera statsministern eller riksdagen.

Anders Ygeman ansvarar för säkerhetsfrågorna och krisberedskap i regeringen, det ansvaret kan inte delegeras bort. Justitiedepartementet fick redan under hösten 2015 information om säkerhetsbristerna på Transportsstyrelsen och Anders Ygeman fick information i början av 2016. Trots att säkerhetsbristerna hos Transportsstyrelsen anses vara allvarliga – samt att statsministern själv på pressträffen den 24/7 medgav att han hade velat ha information tidigare – så avstod Anders Ygeman från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen.

Peter Hultqvist ansvarar för försvaret i regeringen. Trots att han, likt Anders Ygeman, fick information om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen i början av 2016 samt att dessa säkerhetsbrister ansågs som allvarliga så avstod Peter Hultqvist från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen.