Muharrems tacktal på extrastämman

2 februari 2023, extrastämman i Helsingborg.

Tack. Från djupet av mitt hjärta – tack!

Tack, till alla er som gjort detta möjligt. Alla ni som trott på mig, väglett mig, stöttat mig och utvecklat mig. Tack för alla fikastunder och all gemenskap. Det är ni som har gjort mig till den jag är idag.

Tack till hela Centerrörelsen som gjort den här processen så fantastisk. Det har varit otroligt att få resa runt och möta ert sprudlande engagemang.

Tack till alla centerpartister som gått före, alla ni som kämpade och bröt ny mark. Alla ni som spräckte glastak, eller som gav en röst åt dem som saknade en. Utan er hade Centerpartiet inte varit det liberala parti vi är idag. Utan er hade min väg hit inte varit möjlig.

Ett särskilt tack vill jag rikta till dig Daniel och dig Elisabeth. För tidiga morgnar, sena nätter, bra samtal, skratt och en gemensam ambition om att göra Sverige och Centerpartiet bättre.

Tack till syskonorganisationerna, Centerpartiets ungdomsförbund, Centerstudenter och till alla er Centerkvinnor för det viktiga arbete som ni gör. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som har syskonorganisationer med en så stark ideologisk kompass, och som alltid värnar mänskliga fri- och rättigheter.

Daniel och Ulrika – jag kunde inte vara gladare över att just ni vill göra den här resan med mig. För det här är ingen ensamvandring – det är ett lagarbete. Jag sätter oerhört stort värde på er kompetens och erfarenhet. Tillsammans med Martin och Madelaine är jag övertygad om att vi utgör ett mycket starkt lag. Jag ser fram emot att vi tillsammans ska göra det här ihop.

Sara, Alma, Adam, Aron och självklart också Allan. Utan er hade jag aldrig stått här. Tack för att ni lyser upp min vardag.

Centervänner, vi har en stor uppgift framför oss. Det kommer inte vara lätt, men jag känner mig trygg. Trygg i mina värderingar och trygg i min uppgift som ledare för ett liberalt borgerligt parti. Trygg i att vi alla är redo att kavla upp ärmarna och göra det jobb som krävs.

Jag känner mig trygg tillsammans med er, och trygg i vetskapen att vårt parti står på en stadig grund inför nästa kapitel.

Vi säger det ibland men det förtjänar att sägas oftare.

Sverige är fantastiskt. Sverige är demokrati, jämställdhet och öppenhet. Sverige är frihet – åsiktsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet. Sverige är möjligheter, omtanke, samarbete och tillit. Sverige är ett hem – vårt hem på denna jord som vi ska vara stolta över och värna.

Men låt oss vara ärliga, allt är inte som det ska. Vårt hem har börjat få sprickor. Vi ser det när bränslepriserna blivit så höga att många inte har råd att besöka nära och kära, eller när alldeles för många elever tillåts gå ut skolan utan fullständiga betyg.

Vi ser sprickorna när barn inte kan äta sig mätta hemma, när busslinje efter busslinje försvinner på landsbygden, eller när allt fler småföretag måste kämpa för sin överlevnad. Vi ser sprickorna när det hänsynslösa våldet och gängkriminaliteten sprider sig över hela vårt land.

Centervänner, när huset är i behov av renovering, då vet vi att man måste gå ner i källaren och börja i grunden. Vi vet vikten av att laga det som är trasigt snarare än att försöka måla över felen. Vi vet att det krävs hårt jobb och samarbete, snarare än enkla lösningar och populism. Vi vet att det kan ta tid. Vi vet att det krävs grundläggande samhällsservice, rättvisa villkor och en förmåga att se hela landet. Först då kan man rusta huset för framtiden.

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma mer själva.

Vi har slagits för ett hållbart samhälle. Vi har slagits för att man ska kunna bo och leva i hela Sverige.

Centervänner, det kommer jag att fortsätta kämpa för.

Läget är allvarligt – Sverige står inför stora utmaningar.

En av de allra svåraste uppgifterna som vi står inför är klimatomställningen – det är vår tids kanske allra största utmaning. I detta allvarliga läge har Sverige en regering vars klimatpolitik lyser med sin frånvaro. Som säger att det är okej om vi inte når klimatmålen. “Gör vi det inte så gör vi det inte”.

Låt mig upprepa: “Gör vi det inte så gör vi det inte”.

Detta i ett läge när varningsklockorna klämtar högre än någonsin.

Jag tror inte att någon här inne är förvånad. Det är vad som händer när ett klimatförnekande parti utgör det största partiet i ett regeringssamarbete.

På Tidö slott hade varken klimatet eller våra alliansvänner någon chans.

Centervänner, vi vet att klimatomställningen inte bara för med sig utmaningar, utan även möjligheter. Det handlar om jobbskapande, om förbättrad konkurrenskraft och om en stärkt livsmedelsberedskap.

Vi vet att förändring är möjlig.

Varför pratar jag om sakpolitik i ett tacktal? Jo, det gör jag för att det är bråttom.

Det är dags för hårt arbete och det jobbet börjar vi nu.

Vardagskostnaderna för familjer och småföretagare måste minska. Det behövs en bred skattesänkning som främst gynnar dem med de allra lägsta inkomsterna.

Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas och pengar till vår gemensamma välfärd genereras. De små och växande företagen är avgörande för att klara de utmaningar Sverige står inför, som att genomföra den gröna omställningen och förbättra integrationen.

Därför jobbar vi för att småföretagare ska få bättre villkor, så att de kan skapa fler jobb i hela landet.

Tryggheten i Sverige måste öka. Vi ska få ett stopp på det hänsynslösa våldet som sätter skräck i barnfamiljer och hela stadsdelar. Gängkriminaliteten är ett hot mot hela vårt samhälle. Vi ska samtidigt fortsätta fokusera på det våld som sker bakom stängda dörrar, det som utövas av män mot kvinnor i sin närhet. Även det våldet är ett hot mot vårt samhälle.

Men det räcker inte, vi ska även fokusera på det förebyggande arbetet. Rekryteringen till gängen måste upphöra. Om det inte finns ordentliga förebyggande insatser på plats riskerar vi att lämna unga flickor och pojkar till gängen – rovdjur som slår klorna i unga.

Ungdomar ska inte känna att gängen är en karriär. Få uppgifter är viktigare än att få varje ung människa att känna hopp och framtidstro. Det är ingen liten uppgift, men det är en uppgift jag gärna tar mig an.

Jag är uppvuxen i Vårby gård.

Jag har sett min barndoms stadsdel förändras under åren. Sida vid sida med alla fantastiska människor och all gemenskap så finns också rädslan, utanförskapet och en växande känsla av att lämnas efter.

Jag vet vem jag är, jag är en förortskille. Vägen från förorten till denna scen har inte varit spikrak. Den gick via familj och vänner som trodde på mig och den gick genom skolan.

Att växa upp i Vårby gård var också att växa upp med känslan av universitet som något främmande, likt att bestiga Mount Everest. Avlägset, svårt och ovanligt.

Men jag bestämde mig. Tillsammans med min bästa kompis så peppade och pushade vi varandra och vi kom in på universitetet. Även om studierna var tuffa, blev det snabbt klart för mig att det som jag hade tänkt på som världens högsta berg inte var mycket högre än en kulle. Jag behövde bara få möjligheten att se saker från ett annat perspektiv.

Vi bor i ett land med fantastiska möjligheter, men det krävs att man känner till vilka möjligheter som finns för att kunna ta till vara på dem. Så var det då, och så är det nu.

Jag är den första i min familj som läst på universitetet. Jag är tacksam för att mina föräldrar gav mig modet att våga. Och jag är stolt över att jag öppnade en dörr som sen mina syskon valt att gå igenom.

Min familj är ett levande bevis på att det är i skolan allting börjar.

Min familj visade att en förändring var möjlig.

Det svenska skolsystemet står inför stora utmaningar.

Det råder brist på behöriga lärare. Samtidigt finns det stora skillnader mellan skolor i städer och på landsbygd. Det är oacceptabelt.

Sverige brukade höra till den grupp länder som hade ett likvärdigt skolsystem – skillnaden mellan skolor var liten.

Det är länge sedan nu.

Sveriges skolsystem lider av växande segregation och minskad likvärdighet.

Så kan vi inte ha det.

Så ska vi inte ha det.

Det är i skolan allting börjar.

Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i landet man bor, bakgrund eller kön.

Likvärdigheten i skolan måste förbättras. Oavsett om du växer upp på landsbygden, i en bruksort, i förorten eller i innerstan så ska det finnas bra skolor att gå i.

Statusen på läraryrket måste höjas och villkoren för lärare måste förbättras, så att fler vill bli lärare.

Utmaningarna för svensk skola är många och här, här har Centerpartiet ett jobb att göra.

Mitt första viktiga besked är därför:

Sveriges skolpeng måste göras om. Den som tar mest ansvar måste också få mest betalt. Det borde vara självklart att med större ansvar så följer också en större budget.

Kommunerna har och tar ett större ansvar för att alla elever, alltid, ska kunna få utbildning.

Vad som än händer så måste kommunen finnas där. Kommunen måste kunna erbjuda alla elever en plats, även på kort varsel om en friskola läggs ner eller om många flyttar in till kommunen. Kommunen måste tillhandahålla såväl en gympasal som en matsal.

För mig är det uppenbart att kommunerna borde ha mer betalt för det uppdraget. De måste ta höjd för sitt ansvar, det kräver luft i systemet. Och den luften kostar.

Men, och det är viktigt för det har partierna till vänster missat. Det gäller också de landsbygdsskolor som ser till att elever i hela Sverige får en bra utbildning. De friskolor som räddar skolan, stärker och utvecklar barnen i byn med sin skola. Och det gäller inte minst alla skolor i förorten som lyfter unga människor. Visar att en framtid med utbildning, jobb och drömmar är möjlig.

Alla barn har rätt till en bra skola.

Det är i skolan allting börjar.

Centervänner, de senaste månaderna har jag haft förmånen att resa runt i stora delar av Sverige, träffa många av er och samtala om framtiden.

Det har varit en resa fylld med glädje, vänskap och en stor portion framtidstro.

Jag har fått lyssna på berättelser direkt från era lokala valrörelser, om utmaningar som ni mött och idéer om hur Centerpartiet ska nå ett bättre valresultat nästa gång.

Det har varit en givande resa där det sakta, men säkert, vuxit fram en bild över den uppgift som Centerpartiet, men också Sverige, står inför.

Utmaningarna är stora.

Men möjligheterna är större.

Det finns de som menar att utvecklingen går åt fel håll, att Sveriges framtid är mörk.

Jag förstår att det kan kännas så ibland.

Det är ingen överdrift att säga att valets stora vinnare blev pessimismen.

Men, Centervänner, vi vet bättre.

Vi vet att de mörka fläckarna inte utgör hela bilden.

För om man lyfter blicken ser man att det finns en enorm kraft i hela det svenska samhället, i alla lokalsamhällen.

Vi ser det i den klimatomställning som just nu sker, inte minst i norra Sverige. Vi ser det i världsledande svenska företag.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Ja, vi vet alla att utvecklingen går för långsamt. Men, och det är viktigt att komma ihåg, medvetenheten om jämställdhetsutmaningar har aldrig varit större. Som partiledare kommer jag – varje dag – att fortsätta kampen för att män och kvinnor ska ha lika rättigheter.

Något jag är otroligt glad över är en utveckling som gått desto snabbare på senare år. Jag pratar om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige. Även här finns mycket kvar att göra, men en sak är säker – det var inte bättre förr.

Dessutom finns det en enorm potential i vår landsbygd, inte minst vad gäller den gröna omställningen. Och nu när totalförsvaret ska rustas upp är landsbygden viktigare än någonsin.

Landsbygden visar vägen – när motståndskraften ska ökas, när livsmedelsberedskapen ska stärkas. Och vilka är det som utgör ryggraden i det här arbetet? Jo, det är centerpartister runt om i landet, det visar inte minst många här i rummet.

Nej, allt är inte perfekt i Sverige, men det finns all anledning att känna hopp inför framtiden.

Centervänner, tillsammans kan vi gå före och visa vägen mot en ljusare framtid.

När jag nu står här framför er så känner jag mig ödmjuk och stolt.

Ödmjuk inför den utmaning som vi nu tar oss an.

Stolt över det förtroende som ni har visat mig.

Det är en otrolig förmån att få vara med och påverka Sveriges utveckling framåt.

För mig är rollen som partiledare starkt förknippad med att vara en lagledare. Någon som lyssnar in, och som inkluderar hela Centerpartiet.

Tillsammans ska vi ta Centerpartiet till nya framgångar.

För är det något som vi alla här inne vet, så är det att Sveriges framtid blir ljusare genom grön och liberal politik.

Jag vill än en gång tacka för förtroendet. Tillsammans ska vi uträtta stordåd.

Tack.