Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår Politik

Centerpartiet

Vi är ett liberalt och grönt parti.

Liberalt betyder att vi tycker att människor ska få bestämma mycket själva.

Grönt betyder att vi vill att Sverige ska ha en bra miljö.

Det finns tre frågor som vi tycker är viktigast:

Fler jobb i hela landet.

Jobb skapas av företag.

Därför måste vi göra det lättare att driva företag.

Då får fler ett jobb att gå till.

Miljö

Vi vill hindra att klimatet blir sämre,

Vi vill byta ut olja och bensin till

bränslen som inte förstör miljön.

Det ska vara dyrt att förstöra miljön.

Det ska löna sig att vara miljövän.

Närodlat

Vi vill att du ska få bestämma mer om din vardag.

Det kallar vi närodlad politik.

Du ska själv få välja var du ska få vård

när du blir sjuk,

vilken skola du ska gå i

eller var du ska bo när du blir gammal.

Det viktigaste för oss är att det är bra

Oavsett om verksamheten drivs kommunalt eller privat.