Daniel Bäckström

Personbild


Gruppledare och förste vice partiledare. Landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Jag engagerar mig för ett ändamålsenligt försvar med god operativ förmåga, som ger trygghet och långsiktig säkerhet för hela Sverige. Den senaste tidens händelser i vår omvärld tydliggör behovet av att prioritera frågor som rör vårt försvar och att vi medverkar till ett bra försvarspolitiskt inriktningsbeslut. Men mitt engagemang rör också den regionala utvecklingen och jag vill se åtgärder som stärker framtiden på landsbygden. Jag bor på landsbygden i Säffle kommun i Värmland där jag de senaste dryga åtta åren varit kommunstyrelsens ordförande. En levande landsbygd är en förutsättning för att hela landet utvecklas.

Jag vill:

  • Se ett ändamålsenligt försvar som ger trygghet och god säkerhet för riket
  • Öka produktionen av svensk mat, bl a genom en svensk livsmedelsstrategi
  • Verka för bättre pendlingsmöjligheter, bl a genom satsningar på höghastighetståg
  • Förbättra det finmaskiga vägnätet och förbättra bredband på landsbygden
  • Verka för en minskad vargstam
Kontakta Daniel Bäckström

Kontakta Daniel

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.