EU: Stora möjligheter för ökad livsmedelsproduktion i Europa

Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner har under året varit
huvudförhandlare för Europas nya proteinstrategi. Rapporten betonar hur viktigt det är
att vi skalar upp proteinproduktionen i EU för att skapa ett mer hållbart livsmedelssystem.
Europaparlamentet har i dag röstat ja till Emmas rapport.
- Det finns goda möjligheter att öka produktionen av protein i EU. Det gäller bara att
vi vågar utforska dem. Men en sak är säker, det måste ske nu, säger Emma
Wiesner.

EU är i dagsläget en nettoimportör av foder med högt proteininnehåll, som sojabönor och
sojamjöl, hela 75 procent importeras. Det skapar stora sårbarheter i livsmedelssystemet,
driver avskogning och andra miljöproblem i tredje land och skapar en utsatthet för det
europeiska lantbruket.

– Att vara så pass importberoende av en strategisk insatsvara, speciellt sett i ljuset av
den otroligt instabila omvärld vi lever i, är oroväckande. Därför bestämde jag mig att
göra något åt saken, säger Emma Wiesner.

Framtidens foder och mat lär delvis kommer från nya proteinkällor, som kommer i många
olika former. I Sverige kan det till exempel handla om odling av sjöpung, vilken odlas utanför
västkusten med en positiv klimat- och miljöpåverkan, högt proteininnehåll och god smak.

– Jag har under året rest runt i Sverige för att lyssna och lära mig om nya tekniker och
nya sätt att framställa protein. Tack vare alla besök har vi en rapport som lyfter fram
stora satsningar på förbättrat plantmaterial, forskning & utveckling och som sätter
lantbrukarna i fokus med lägre administrativ börda, ökad ekonomisk lönsamhet och
ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger Emma Wiesner.

Det handlar också om effektivare godkännande processer för nya livsmedel, samt ökad
odling av grödor som vidareförädlas och som samtidigt förbättrar växtföljden. Vi kan öka
den biologiska mångfalden och markhälsan via att odla växter som går att vidareförädla till
växtbaserade livsmedel, eller via att vidareförädla gräs till proteinmjöl , så som det görs på
vissa ställen i Sverige och Danmark.

– Vi ska se till att bönder kan utfodra sina djur med proteinfoder från vall och gräs runt
hörnet. Inte importerad soja från Brasilien, säger Emma Wiesner.

Titta på Emmas tal i Europaparlamentet här!

Läs gärna mer om proteinstrategin på Europaportalen!