Centerpartiet kräver utredning om SD:s roll i LVU-kampanjen

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok krävde på en pressträff idag att regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att utreda huruvida Sverigedemokraterna haft en roll i den så kallade LVU-kampanjen.

– Nu måste vi få klarhet i exakt hur involverade Sverigedemokraterna varit i den kampanj som direkt hotar vårt lands säkerhet, säger Muharrem Demirok.

Förra året höjde Säkerhetspolisen terrorhotnivån från en trea till en fyra. En av anledningarna var den så kallade LVU-kampanjen, där anonyma konton och hemsidor spridit desinformation om att socialtjänsten kidnappar barn. I TV4:s Kalla fakta framkommer det att Sverigedemokraterna har registrerat hemsidor som diskuteras kunna användas till att sprida just de här lögnerna. Det här kräver Centerpartiet nu att man går till botten med.

Centerpartiet kommer därför att lämna in en begäran om att Säkerhetspolisen och berörda myndigheter kallas till Justitieutskottet för att redogöra för den information man har i dagsläget. Partiet vill att Sverigedemokraterna utesluts från dessa möten samt myndigheternas insynsråd under tiden utredningen pågår.

– När vi har haft samtal om desinformation har det funnits en trojansk häst i rummet. Efter mötena har Sverigedemokraterna gått raka vägen hem och uppmanat sina nätkrigare att fortsätta arbetet i trollfabriken, säger Muharrem Demirok.

Centerpartiets tre krav med anledning av Kalla faktas granskning:

  1. Centerpartiet kommer att kalla generaldirektörerna för Säkerhetspolisen, Polisen, MSB och Myndigheten för psykologiskt försvar till Justitieutskottet för att redogöra för vad man vet kring vilken roll Sverigedemokraterna har haft i den så kallade LVU-kampanjen som försämrat Sveriges nationella säkerhet. Representanter för Sverigedemokraterna bör uteslutas från dessa möten.
  2. Ge berörda myndigheter i uppdrag att utreda Sverigedemokraternas roll i LVU-kampanjen. Under tiden bör Sverigedemokraterna uteslutas från insynsråden för dessa berörda myndigheter.
  3. Inför ett förbud mot att partistöd används för att finansiera verksamhet som utgör ett hot mot den nationella säkerheten eller undergräver den demokratiska ordningen.