Glädjande med förslag om gårdsförsäljning men Centerpartiet vill gå längre

På en presskonferens idag presenterade regeringen sitt förslag för gårdsförsäljning. – Det är glädjande att se att gårdsförsäljning nu äntligen kan bli verklighet, men tyvärr är förslaget fortfarande för restriktivt, säger Christofer Bergenblock, ledamot i Socialutskottet.

Centerpartiet har drivit frågan om gårdsförsäljning i två decennier och nu ser det äntligen ut som om det kan bli verklighet. Tyvärr innehåller regeringens förslag onödigt många restriktioner och begränsningar. Det förslag som regeringen till slut presenterat omfattar alla dryckessorter, men kräver att inköpet sker i samband med betalda besök. Dessutom har regeringen sänkt begränsningen på produktionsvolym jämfört med utredningens förslag.

– Genom att sänka taket för öl- och ciderproducenter från 500 tusen till 400 tusen liter per år är det många företag som ställs utanför möjligheten till gårdsförsäljning och många som kommer hindras från att växa. Det är en omotiverad och onödig sänkning, säger Christofer Bergenblock, som tvärtom menar att man borde övervägt att höja produktionstaken.

Tillverkningen av alkoholhaltiga drycker är en av de snabbast växande branscherna inom svensk livsmedelsindustri. Det finns ett ökat intresse för livsmedelsproduktion där kvalitet, ursprung och hantverkskunnighet värderas högre. Företagen bidrar också till att stärka besöksnäringen i lokalsamhället.

– Vi är naturligtvis mycket positiva att gårdsförsäljning nu äntligen kan bli verklighet, men det är svårt att förstå varför regeringen fegat ur genom att införa ytterligare restriktioner när man i stället borde minskat på dem. Gårdsförsäljning är bra både för besöksnäring, landsbygdsutveckling och dryckesproducenterna, säger Christofer Bergenblock.