Centerpartiets förslag: Ett obligatoriskt nystartsår för att vända utanförskapet

Ett obligatoriskt nystartsår för att vända utanförskapet. Alla utrikes födda som ännu inte börjat jobba eller studera i Sverige, ska ta del av ett obligatoriskt nystartsår. Det var ett av förslagen som lades fram under Centerpartiets seminarium och efterföljande pressträff i Almedalen under tisdagen.

Läs och ladda ned Centerpartiets rapport "En nystart för integrationspolitiken" här , 270.8 kB.

Centerpartiet väljer att i årets Almedalen fokusera på reformer som kan ge en nystart för integrationspolitiken.

Ett obligatoriskt nystartsår med studier, inklusive i svenska vid behov, kombinerat med praktik och matchning mot arbetsmarknaden är ett av Centerpartiets förslag för att stärka integrationen i Sverige. Ett avslutat nystartsår ska ge rätt till ett etableringsjobb som ger en skjuts ut på arbetsmarknaden. Om man inte genomför nystartsåret, trots att man omfattas av kravet, vill Centerpartiet se påtagligt lägre bidrag som följd.

- Av 344 000 arbetslösa är nästan 58% utrikes födda – ett enormt utanförskap som behöver åtgärdas. Vi måste göra något på riktigt och ge nycklarna till en lyckad integrering – språk, utbildning och jobb, säger Muharrem Demirok.

Kostnaden förknippat med ett obligatoriskt nystartsår bedöms till 2,5 miljarder årligen, förutsatt 50 000 deltagare per år. Med fler i jobb kan den kostnaden sedan omsättas i skatteintäkter när deltagarna går från bidragstagare till arbetande.

- Vi vill återupprätta arbetslinjen i Sverige. Och den ska gälla alla. Dig, mig, de som bott här hela sitt liv och de som kommit hit på senare dar. Bor man i Sverige så ska man alltid, i så hög utsträckning det bara går, försörja sig själv, säger Muharrem Demirok.

Under tiden när Centerpartiet satt i regeringsställning med Alliansen skapades över 300 000 nya jobb. Efter många år av stigande sysselsättning bland utrikesfödda ökar nu arbetslösheten och utanförskapet återigen. Sverige riskerar en förlorad generation på grund av svag jobbpolitik och segregerad skola. Redan 2018 föreslog Centerpartiet något som hette ”intensivåret” för nyanlända, inspirerat av länder som lyckats med snabb och framgångsrik integration och sänkt arbetslöshet. Tyvärr genomfördes intensivåret inte ordentligt, utan blev en mindre och nedskalad reform till en mindre målgrupp.

Centerpartiet anser att integrationspolitiken har fått stå tillbaka under de senaste åren och särskilt betydelsen av jobb, språk och skola har glömts bort. Förutom det obligatoriska nystartsåret beskrivs flera reformer i rapporten som släpptes i samband med Centerpartiets dag. Det handlar bland annat om stärkt skola med intensivsvenska från start för de som behöver, stora förändringar av innehållet och genomförandet av svenska för invandrare, SFI, ett utvecklat uppsökande av de, särskilt kvinnor, som trots många år i Sverige inte kommit i kontakt med svenska myndigheter, förstärkningar och förändringar av socialtjänsten och samarbetet med skolan, samt ett fungerande system för matchning inom Arbetsförmedlingen.