S tog inte möjligheten till brett samarbete över blockgränsen
– Stoppade reformer för arbetsmarknad, företag, bostäder och landsbygd

Centerpartiet har under de tre månaderna målmedvetet arbetat för en lösning där Alliansen kan hålla ihop och där varken SD eller V får inflytande över regeringspolitiken. Vi har varit tydliga med att vi vill söka samarbete över blockgränsen.

Inget annat parti har flyttat sig ur sin fastlåsta position. Centerpartiet valde därför att lägga ännu mer fokus på sakpolitiken för att bryta det dödläge som uppstått. Vi var beredda att överväga att släppa fram Stefan Löfven om Socialdemokraterna kunde acceptera en tydlig och konkretiserad liberal reformpolitik .

Det handlade bland annat om en mer öppen och flexibel arbetsmarknad, en reformerad bostadsmarknad samt ett antal tydliga reformkrav på skatteområdet.

De senaste fem dygnen har Annie Lööf arbetat dag och natt för att ett sådant samarbete skulle kunna komma till stånd. Framsteg har uppnåtts i några sakfrågor, men vi tvingas konstatera att resultaten inte håller för ett samarbete. Centerpartiet kommer därför att rösta nej till Stefan Löfven i kommande statsministeromröstning.

Det finns flera stora hinder som gör att vi inte kunnat uppnå samsyn.

Det Socialdemokraterna har gått med på vad gäller reformer för arbetsmarknad, företag och bostäder är alltför oprecist och vagt. S har inte mäktat med att möta oss för att genomföra de liberala reformer som Sverige behöver. De försöker skjuta konkreta besked på framtiden. I vissa fall är beskeden direkt motsägelsefulla.

När det gäller landsbygden har diskussionen rört sig i fel riktning. De nuvarande regeringspartierna förstår inte vad som krävs för att ge verkliga verktyg för utveckling på landsbygden. Det handlar om bättre infrastruktur, ökade möjligheter att bygga på landsbygden, bygga strandnära och om att värna äganderätten.

Stefan Löfven har inte orkat klippa banden till Vänsterpartiet. De frågor där S varit mest ovilliga att kompromissa i samtalen, är precis samma frågor som finns på Vänsterpartiets kravlista. För Centerpartiet är det avgörande att varken V eller SD får inflytande över regeringspolitiken.

Det har blivit tydligt att S är vana vid ett samarbete där det är Socialdemokraterna som sitter i förarsätet och alla andra partier är komplement till S. Centerpartiet är vana vid den mer konstruktiva samarbetskultur som finns inom Alliansen. Där sker samarbete mellan likvärdiga parter under devisen ”alla ska vinna och alla ska bidra”.

Centerpartiet har nu gjort allt vi kan och prövat alla möjligheter under flera månader. Vi har varit konstruktiva och kompromissvilliga och varit beredda att också ta ny position. Nu måste också andra partier ta ansvar för att Sverige ska kunna få en ny regering.