Vattenkraft

Vatten är en källa till förnybar energi och vattenkraften står för en tredjedel av Sveriges elproduktion. Vi vill utveckla vattenkraften så att den är miljövänlig och lönsam. Vi vill också göra det enklare att få starta och driva vattenkraftverk, genom att ta bort krångliga regler.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla vattenkraften för mer förnybar energi
  • Att vattenkraften ska ha moderna miljövillkor som skyddar äganderätten och minskar regelkrångel
  • Att mer av skatteintäkterna från energiproduktion ska stanna i de regioner där den produceras

sol-has-bg sol-light-text

Vattenkraft - en helt förnybar energikälla

En tredjedel av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraften. Den är helt förnybar. Genom dammar och vattenmagasinkan man lagra energi, och producera el när det behövs som mest. Vi vill att Sverige ska ha ett helt förnybart energisystem. Vattenkraften är en mycket viktig del i det.

För att utveckla vattenkraften, har Centerpartiet inom energiöverenskommelsen drivit igenom enklare regler som kombinerar miljönytta med lönsamhet.

Samtidigt har vattenkraften stor miljöpåverkan lokalt. Dammar och turbiner skadar vandrande fisk, till exempel lax. Därför är det viktigt att vattenkraften tar hänsyn och hjälper djurlivet och miljön. Med bland annat fisktrappor, kan både fiskarna passera dammar och turbiner och fisketurismen utvecklas.

En stor del av vattenkraften produceras i stora kraftverk i norra halvan av landet. Men det finns också många mindre anläggningar, som har en viktig roll för energitrygghet lokalt. Ofta ligger de små vattenkraftverken där det tidigare fanns kvarnar (eller gamla kraftverk) och har funnits på platsen i hundratals år. De är då också en viktig del av kulturmiljön. Genom energiöverenskommelsen har vi sett till att skydda dessa dammar, och att de kan få stöd för att göra miljöåtgärder när det behövs.

Vi tycker också att delar av de värden som skapas från exploatering av naturresurser ska regionaliseras. Det gäller inte minst vattenkraften. Därför vill vi att pengar som kommer från fastighetsskatten på industrifastigheter och elproduktionsenheter ska gå till de regioner där den betalas in.

Läs gärna mer om hur vi vill göra det.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.