Vattenkraft

Vattenkraften står för över en tredjedel av Sveriges elproduktion och kommer att vara en central del för att nå målet om 100 procent fossilfri energi. Vi vill utveckla vattenkraften så att den är både miljövänlig och lönsam. Därför måste vattenkraften få miljövillkor som är bättre balanserade mot den stora nytta som den skapar för energisystemet.

Centerpartiet vill:

  • Att vattenkraften ska ha moderna villkor där miljöhänsyn balanseras mot vattenkraftens nytta.
  • Minska regelkrånglet för vattenkraften för att värna lönsamheten och andra samhällsmål.
  • Att mer av skatteintäkterna från vattenkraftproduktionen ska stanna i de regioner där den produceras.

sol-has-bg sol-light-text

Vattenkraft - en helt förnybar energikälla

Vattenkraften är en grundsten i den svenska elförsörjningen. Dess förnybara energi är en förutsättning för att vi ska kunna fasa ut fossila källor och elektrifiera samhället. Genom dammar och vattenmagasin kan energi lagras och el produceras, när det behövs som mest.

Det är viktigt att vattenkraften tar hänsyn och hjälper djurlivet och miljön. Med till exempel fisktrappor kan både fiskarna passera dammar och turbiner och fisketurismen utvecklas.

Orättvisa regler för vattenkraften måste bort

Tyvärr ställer nya åtgärdsprogram oproportionerligt höga krav på vattenkraften, och hotar nu lönsamheten – och därmed möjligheterna att bidra med mer förnybar energi i Sverige.

Vattenkraften får inte straffas i onödan. Vi vill till exempel att man i högre utsträckning ska nyttja olika undantag för att värna mindre vattenkraftverk, som är en del av kulturmiljön.

Låt vattenkraftens vinster i större utsträckning stanna i regionen

Vi tycker också att delar av de ekonomiska värden som skapas från exploatering av naturresurser ska gå till regionerna. Det gäller inte minst vattenkraften. Därför vill vi att de pengar som kommer från fastighetsskatten på industrifastigheter och elproduktionsenheter ska gå till de regioner där de betalas in.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.