Vår energipolitik

Ska vi lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle, med lägre utsläpp, krävs stora mängder energi. Därför har Centerpartiet presenterat en färdplan för att fördubbla den svenska elproduktionen redan till 2030, med målet att växla upp klimatarbetet och fasa ut den ryska gasen. Samtidigt vill vi transportera mer el till Europa, så att vår klimatsmarta energi kan fasa ut de fossila källorna på kontinenten.

Centerpartiet vill:

  • Anta ett planeringsmål för att fördubbla elproduktionen av alla klimatsmara energikällor till 2030
  • Att vi snabbt påbörjar nya energisamtal för att Sverige ska ha en långsiktig energipolitik
  • Öka exporten av grön el till Europa

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Elenergi

Centerpartiet har länge varit en drivande kraft för en långsiktig och ambitiös energi- och klimatpolitik, som gör att vi både kan öka vår välfärd och ställa om till ett hållbart samhälle. Inget land i EU har varit så framgångsrikt i att ställa om sin energiförsörjning till låga klimatutsläpp som Sverige.

Energisektorn står för den högsta andelen utsläpp globalt sett. Det betyder att energi- och klimatpolitiken måste gå hand i hand. För att nå både våra energi- och klimatmål krävs en politik som säkrar framtidens robusta och effektiva energisystem samtidigt som vi ökar andelen förnybar energi. Så ska Sverige vara en ledande kraft i EU och klimatarbetet världen över.

Ta fram en nödplan för snabbt fasa ut alla fossila källor, för klimatet och för vår säkerhet.

Centerpartiet vill att Sverige och EU omedelbart stoppar importen av fossil energi från Ryssland. Inte en krona ska bekosta Putins krigsmaskin och övergrepp på det ukrainska folket. Centerpartiet vill att elproduktionen byggs ut motsvarande minst en fördubbling från idag. Och det är bråttom. Minst 100TWh ny kraft bör påbörjas innan 2024. Samtidigt måste myndigheterna planera för en kraftigt ökad produktion och användning – vi vill därför se ett planeringsmål för att elsystemet år 2040 ska kunna inrymma minst 330 TWh som också kan transporteras dit den behövs.

Blixtinkalla till nya energisamtal

Ska vi klara klimatkrisen och öka elproduktionen måste fokus ligga på lösningar. Centerpartiet vill se en ny energiuppgörelse över partigränserna – som minskar utsläppen, bygger ut det förnybara och stärker hela elsystemet. Klimatet förtjänar att vi agerar och Sveriges elkonsumenter förtjänar en sakligare energidebatt – utan polarisering och populism i politiken. Vi vill föra konstruktiva samtal över partigränserna. En ny energiöverenskommelse skulle ge oss möjligheten att skapa rätt förutsättningar för svensk industri och svenska företag, samtidigt som vi kan uppfylla våra uppsatta klimatmål i Sverige.

Sverige ska ha ett robust och effektivt energisystem

Åtgärder på alla plan behövs nu mer än någonsin. Sverige behöver nyttja det befintliga beståndet bättre. Det går att skruva upp effekten ytterligare i den befintliga kraften, både vindkraft och kärnkraft. Det går också att använda vår energi mer effektivt. Det ska vi satsa på.

Centerpartiets förslag bidrar dessutom till att pressa ned elpriset nationellt, stärker vår konkurrenskraft här och nu, samt rustar Sverige starkt inför framtiden.

Öka exporten av grön el till Europa

Sverige har stora möjligheter att exportera såväl teknik, kunnande och grön energi. EU:s energimarknader integreras och effektiviseras allt mer. Export av förnybar el gör stor klimatnytta när den ersätter fossil produktion i andra länder. Så kan vi också hjälpa övriga EU att minska sitt beroende av den ryska energin.

Läs mer om Centerpartiets klimatfärdplan här , 131.7 kB.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Följ mig på: Face...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.