hållbar MAT

Mat ska produceras med hänsyn både till miljön och till människors och djurs hälsa. Genom att äta mer närodlad mat kan vi minska miljöpåverkan och samtidigt ta ansvar för djurens hälsa. Idag slängs omkring en tredjedel av all mat som produceras. Vi vill minska – och helst ta bort – matsvinnet.

Centerpartiet vill:

  • Att miljö- och klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen ska minska
  • Göra det lättare att ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd och antibiotikaanvändning vid upphandling och inköp till offentliga kök
  • Göra det lättare för konsumenter att göra medvetna val

sol-has-bg sol-light-text

All mat ska vara hållbar. Det har vi i Centerpartiet arbetat för i sisådär 100 år.

Centerpartiet skapades för över hundra år sedan av självägande bönder som visste att man måste bruka marken, utan att förbruka den. För om jordens resurser inte användes uthålligt, om du inte såg till att spara utsäde och resurshushålla – då skulle du och din familj svälta året efter.

För oss i Centerpartiet är hållbar mat därför helt självklart. Vi vet att det är ohållbart att vi idag slänger mer än en tredjedel av all mat som vi producerar. Vi vet att det är ohållbart att man på vissa håll i världen använder mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Vi vet att det är ohållbart att de människor som plockar våra bananer blir sterila och dör i förtid av alla gifter som används i produktionen.

Vi vill göra det lättare för konsumenter, butiker och dem som gör mat att ta vara på matsvinnet. Vi vill låta mer kasserad mat komma till användning, till exempel som biogas eller som foder åt djur, utan att kvaliteten på fodret för den skull blir lidande. När mindre mat går till spillo minskar också påverkan på miljö och klimat.

Vi vill också att det ska bli lättare för oss konsumenter att göra medvetna val när vi köper mat. I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i djurproduktionen och samtidigt ha friska djur. Det minskar risken för utveckling av antibiotikaresistens. Att köpa närproducerad mat innebär också mindre påverkan på klimatet. Genom att byta ut importerad mat mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn, kan vi ta ansvar för både bättre djurhälsa och miljö. Med bättre och tydligare märkningar på maten, exempelvis ursprungsland, blir det lättare att välja.

På samma sätt vill att det ska bli lättare för dem som köper in mat till offentliga kök att ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd och antibiotikaanvändning. Extra viktigt är det att servera hållbar mat i skolor, förskolor och äldreboenden. Därför vill vi öka kunskapen bland personal som köper in, tillagar och serverar mat i offentlig sektor. För säkra och sunda måltider.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.