Livsmedelsproduktion

I Sverige har vi god tillgång på mark, rent vatten och kunskap. Det gör att maten som produceras och förädlas i Sverige håller hög kvalitet. Samtidigt gör våra miljökrav att produktionen hela tiden blir ännu mer hållbar. Svensk livsmedelsproduktion ligger i framkant jämfört med andra länder i EU. Vi vill göra den ännu bättre.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare och billigare för livsmedelsproducenter att driva företag
  • Främja svensk livsmedelsexport
  • Förenkla och påskynda omställningen till en grönare livsmedelskedja

sol-has-bg sol-light-text

Livsmedelsproduktion

Svenska potatisar, jordgubbar, får, ägg, renar och fiskar – det är bara några exempel på vad som finns i den svenska primärproduktionen. De görs av det som kommer från jorden och naturen, genom odling, jakt och fiske.

Den svenska primärproduktionen är viktig. Den skapar jobb och företagande på landsbygden. Den ser också till att hålla landskapen öppna av betande djur. Tack vare bland annat stränga djurskyddskrav för att djuren ska ha det bättre kan du äta sund och säker svensk mat.

På grund av de hårda djurskyddskraven kostar det mer att producera i Sverige än i många andra delar av EU. Svenska livsmedel konkurrerar mot väsentligt billigare produkter från andra EU-länder. Det gör att svensk matproduktion riskerar att slås ut.

Den svenska maten behövs i hela landet

Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matexporten och skapa fler jobb i de gröna näringarna. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland. Bland annat genom att satsa på unga bönder, stärka den biologiska mångfalden genom att ha fler betande djur och att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl.

Den svenska livsmedelskedjan kan – och bör – vara med och hjälpa till att uppnå FN:s globala Agenda 2030-mål. Det är en möjlighet för Sverige som matnation. Med livsmedel av hög kvalitet, säkerhet, djurskydd och miljöhänsyn kan vi exportera produkter och kunskap till andra länder.

Svenska livsmedel kan bidra till att trygga den inhemska livsmedelsförsörjningen liksom den globala. Med forskning kan vi utveckla och exportera näringstäta råvaror som går att odla i områden med sämre odlingsmark som kräver mindre resurser, såsom vatten. Forskning och förädling bör vara riktade mot att möta framtidens behov av innovationer från lokal till global nivå liksom att möta konsumenters efterfrågan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.